Kuşakçı Dağı' nın (Elazığ) florası

Bu araştırma, 2001-2003 yılları arasında Kuşakçı dağında (Elazığ) gerçekleştirilmiştir. Toplanan 1327 bitki örneğin değerlendirilmesiyle 58 familya, 238 cins ve 472 tür ve türaltı seviyede takson saptanmıştır. En çok takson içeren 10 familya ve takson sayıları şöyledir: Asteraceae 71, Fabaceae 52, Lamiaceae 39, Brassicaceae 37, Poaceae 30, Caryophyllaceae 28, Apiaceae 21, Boraginaceae 17, Scrophulariaceae 16, Ranunculaceae 12. En çok takson içeren 10 cins ve takson sayıları şöyledir: Centaurea 10, Silene 10, Astragalus 9, Vicia 8, Trifolium 8, Alyssum 7, Veronica 7, Salvia 6, Verbascum 6, Anthemis 6. Bitki coğrafyası elementlerinin dağılım oranları şöyledir: İran-Turan elementleri 165 (% 35.0), Akdeniz elementleri 16 (% 3.4), Avrupa-Sibirya elementleri 34 (% 7.2), çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 257 (% 54.4) dir. Bu çalışmada B7 karesi için 9 takson yeni kayıt olan tespit edilmiştir.

Flora of Kuşakçı mountain (Elazığ)

This research was carried out in Kuşakçı mountain (Elazığ) between 2001-2003. The evulation of collected 1327 plant specimens, 58 families, 238 genera and 472 taxa at the level of species and subspecies and varieties were determined. The most taxa containing 10 families and their taxa numbers were as follows: Asteraceae 71, Fabaceae 52, Lamiaceae 39, Brassicaceae 37, Poaceae 30, Caryophyllaceae 28, Apiaceae 21, Boraginaceae 17, Scrophulariaceae 16, Ranunculaceae 12. The most taxa containing 10 genera and taxa numbers are as follows: Centaurea 10, Silene 10, Astragalus 9, Vicia 8, Trifolium 8, Alyssum 7, Veronica 7, Salvia 6, Verbascum 6, Anthemis 6. The scattering ratios of phytogeographic elements were as follows: Irano-Turanian elements 165 (35.0 %), Mediterranean elements ( 3.4 %), Euro-Siberian elements 34 (7.2 %), pluriregional or the elements that their phytogeografic regions are unknown 257 (54.4 %). As a result 9 new records were determined for the B7 square.

Kaynakça

1.DAVIS, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1965-1988.

2.ÖZDEMİR; M.A., TONBUL, S., Güneydoğu Toroslar İçinde Gelişen Yüksek Dağiçi Ovalarına Örnek: Gözeli ve Kavak Ovaları, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, 8, 1, 217-238,1996.

3.WALTER, H., Standortslehre, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 1960.

4.AKMAN, Y., İklim ve Biyoiklim, Palme Yayın Dağıtım, Ankara 1990.

5.DAVIS, P.H., MILL, R.R., TAN, K., Flora of Turkey and the East Aegean Islands,vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh 1988.

6.GÜNER, A., ÖZHATAY, N., EKİM, T., BAŞER, H.C., Flora of Turkey and the East Aegean Islands,vol. 11, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh 2000.

7.HEYWOOD, V.H., TUTIN, G.T., BURGES, N.A. et al., Flora Europaea, vol. 1-5, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1964-1981.

8.EVAN, G., TOWNSEND, C.C., Flora of Iraq, 3, Baghdad 1974.

9.ZOHARY, M. (ed.), Flora Palaestina, vol. 1-4 (Text and Plate), Israel, 1966-1986.

10.EKİM, T., KOYUNCU, M., VURAL, M., DUMAN, H., AYTAÇ, Z., ADIGÜZEL, N., Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Ankara 2000.

11.DONNER, J., Distribution maps to P.H. Davis 'Flora of Turkey 1-10', Linzer Biol. Breitr., 22/2, 381-515, 1990.

12.ALTAN, Y., BEHÇET, L., Türkiye'nin doğusundan (A9, B7, B9) yeni kayıtlar ve bazı ilginç yayılış alanları, Tr. J. of Botany, 18, 383-398,1994.

13.BEHÇET, L., Türkiye'nin B7 (Baskil-Elazığ) ve B10 (İğdır) karelerinden yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3,1, 85-92, 1996.

14.BEHÇET, L., New floristic records for the grid squares B7 (Baskil-Elazığ) and B9 (Van) from Turkey, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6, 1, 57-66, 1999.

15.BEHÇET, L., ÜNAL, M., Interesting distribution of some plants in Turkey, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 37-41, 2003.

16.AYTAÇ, Z., Değişik kareler için yeni kayıtlar, Doğa Türk Botanik Dergisi, 18, 1, 39-41, 1994.

17.DÖNMEZ, A.A., Türkiye'deki çeşitli kareler için yeni bitki kayıtları, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 2, 67-70, 1998.

18.AKMAN, A., KETENOĞLU, O., EVREN, H., Anadolu'dan yeni floristik kayıtlar (B7 Karesi), Doğa TU Bio. D.10, 3, 225-231, 1986.

19.ALTAN, Y., ŞAHİN, A., Türkiye florasmdaki çeşitli kareler ( B7, B8, C5, C7, C9) için yeni kayıtlar, Doğa TU Botanik D., 13, 2,109-116, 1989.

20.YILDIRIMLI, Ş., Türkiye'den yeni floristik kayıtlar, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10,49-62,1989.

21.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Apiaceae family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4, 2,105-128, 1997.

22.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish Species of Asteraceae Family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6,2, 75-123, 1999.

23.YILDIRIMLI, Ş., The cchorology of the Turkish species of Boraginaceae family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7, 2, 257-272, 2000.

24.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Brassicaceae, Buddlejaceae and Buxaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8, 1, 141-169, 2001.

25.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Caryophyllaceae, Casuarinaceae, Celastraceae, Ceratophyllaceae and Cercidiphyllaceae families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9, 2, 175-199, 2002.

26.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Chenopodiaceae, Cistaceae, Convolvulaceae, Cornaceae and Corylaceae, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10, 1, 203-215, 2003.

27.YILDIRIMLI, Ş., The chorology of the Turkish species of Fabaceaea family, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12, 1, 117-170,2005.

28.EVREN, H., Hasan dağı (Elazığ) florası, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Elazığ 1981.

29.EVREN, H., Mastar, Kup, Yaylım Dağlarının (Elazığ) Florası, Doktora Tezi, Fırat Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Elazığ 1985.

30.ALTAN, Y., Hazar Dağları Florası, Yüksek Lisans Tezi, Fırat.Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Elazığ 1981.

31.ALTAN, Y., Malatya-Pütürge Florası, Doktora Tezi, Fırat Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Elazığ 1984.

32.AYVAZ, Y., CİVELEK, Ş., YAMAN, S., keban baraj gölündeki adaların flora ve faunası, Fırat Üniv. Fen-Müh. Bilimleri Dergisi, 5, 2, 59-88 1993.

33.YILDIRIMLI, Ş., Flora of Munzur dağları (Erzincan-Tunceli), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2, 1, 1-78, 1995.

34.BEHÇET, L., Baskil (Elazığ) florasına katkılar, 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, 23-25 th September 1999, Kütahya-Türkiye 1999.

35.DURU, Ö., Çakmakbeli (Keban-Elazığ) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enst, Elazığ 2001.

36.ÇAKILCIOĞLU, U., Harput (Elazığ) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enst., Elazığ 2002.

37.ERKAN, E., Buzluk Mağaraları-Şüşnaz Bağları (Harput) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enst., Elazığ 2002.

38.KURŞAT, M., Elazığ, Baskil Merkez İlçe- Altmkürek Köyü (Keban) Arasındaki Yüksek Sahanın Florası, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enst., Elazığ 2003.

39.TÜRKOĞLU, İ., CİVELEK, Ş., Karga dağının florası, Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17, 2, 2005.

40.TÜRKOĞLU, L, CİVELEK, Ş., KURŞAT, M., Gözeli ve Kavak ovalarının (Elazığ) florası, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18, 1, 7-19, 2006.

41.AKMAN, Y., KETENOĞLU, O., Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Ankara 1992.

42.ERİK, S., TARIKAHYA, B., Türkiye rflorası üzerine, Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 17, 139-163, 2004.

Kaynak Göster