Etude sur la flore des algues benthiques de la zone littorale du lac d'İkizce-Haymana (Ankara-Turquie)

Bu araştırmada Temmuz 1993-Haziran 1994 tarihten arasında Haymana İkizce göletinin bentik alg florası incelenmiştir. Bentik alg florası Bacillariophyta,Chlorophyta, Charophyta,Cyanophyta ve Euglenophyta divizyolarına ait 74 türden oluşmuştur. İkizce göleti bentik alg florası tür çeşitliliği ve miktar bakımından çok zengin olmayan bir alg topluluğu içermektedir.

İkizce-Haymana (Ankara-Türkiye) göletinin bentik alg florası üzerinde araştırma

In this study, the benthic algal flora of İkizce pond located at Haymana was examined between July 1993-June 1994. The benthic algal flora was composed of 74 species belonging to Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta, Cyanophyta and Euglenophyta divisions. The benthic algal flora of İkizce pond may be described as poor in species diversity and richness.

Kaynak Göster