Geçici bölgesel osteoporozlu olguların uzun dönem sonuçları

Geçici bölgesel osteoporoz (GBOP) kalça ağrısının nadir sepeplerinden biridir.. Büyük oranda orta yaş sağlıklı erkekleri ve gebeliğin 3. Trimesterindeki kadınları etkiler. Etyolojisi bilinmemektedir. Bu çalışmaya GBOP tanısı almış 8 olgu (3'ü kadın, 5'i erkek) alındı. Tüm olguların uzun dönem sonuçları değerlendirildi. Ortalama izlem süreleri 5.1 yıl idi. Her kalça tutulumundan ortalama 6.6 ay sonra tüm hastalar asemptomatik hale geldi ve herhangi bir sekel kalmaksızın tam aktivitelerine döndüler. Beş hastada her iki kalça etkilendi. Bunların 4'ünde tutulum migratuvar özellikteydi. Migratuvar tutulumun süresi 3 ayla 4 yıl arasında değişmekteydi. Sonuç olarak GBOP başlangıcından sonra aylar içinde kendini sınırlamakta, semptomatik ve radyolojik olarak iyileşme göstermektedir.

Long-term results of the patients with regional transient osteoporosis

Transient regional osteoporosis is an uncommon cause of hip pain. It affects mostly healthy middleaged men, and women in the third trimester of pregnancy. The aetiology is unknown. Eight patients (3 females, Smales) who were diagnosed as transient regional osteoporosis of hip were included in the study. Longterm results of all the patients were evaluated. Their mean followup duration was 5.1 years. Following every hip involvement, after a mean duration of 6.6 months, all the patients were asymptomatic and returned to full activitiy without residual effects. Both hips were affected in 5 patients, in 4 of which the involvement was migratory. Migratory involvement duration ranged from 3 months to 4 years. In conclusion, Transient regional osteoporosis is selflimiting and resolves symptomatically and radiologically within some months of presentation

Kaynakça

1. Schapira D. Transient osteoporosis of the hip. Semin Arthr Rheum 1992;2:98-105. 2. Arnstein AR. Regional osteoporosis. Orthop Clin North Am 1972;3:585-600. 3. Lakhanpel S, Ginsburg WW, Luthra HS, Hunder GG. Transient regional osteoporosis:a study of 56 cases and review of the literature. Ann Intern Med 1987 ;106:444-450. 4. Banas MP, Kaplan FS, Fallon MD et al. Regional mig¬ ratory osteoporosis. Clin Orthop 1990;129:303-309. 5. Lequesne M, Kerboull M, Benasson M et al. Partial transient osteoporosis. Skeletal Radiol 1977;2:1-9. 6. Wilson A, Murphy W, Hardy D et al. Transient oste¬ oporosis: transient bone marrow edema? Radiology 1988;167:757-760. 7. Beaulieu J, Rezzano C, Levine R. Transient osteopo¬ rosis of the hip in pregnancy: review of the literature and a case report. Clin Orthop 1976;115:165-168. 8. Hofmann S, Engel A, Neuhold A, et al. Bone-marrow oedema syndrome and transient osteoporosis of the hip. J Bone Joint Surg Br 1992;75B:210-216. 9. Bijl M, van Leeuwen M, van Rijswijk M. Transient os¬ teoporosis of the hip: presentation of atypical cases and a review of the literature. Clin Exp Rheumatol 1997 ;17:601-604. 10. Duncan H. Regional osteoporosis . In: Favus MJ, ed. Primer on Metabolic Bone Diseases. Philadelphia, Lip- pincott-Raven 1993.248-250. 11. Brodell JD, Burns JE, Heiple KG. Transient osteoporo¬ sis of the hip of pregnancy. J Bone and Joint Surg 1989;71:1252-1257. 12. Ritchlin CT Reflex sympathetic dystrophy and transi¬ ent regional osteoporosis. In Klippel JH, ed. Primer on the Rheumatic Diseases. Atlanta, Arthritis Foundation 1997:319-321. 13. Karagkevrekis C B, Ainscow DAP. Transient osteopo¬ rosis of the hip associated with osteogenesis imper- fecta. J Bone and Joint Surg 1988;80:54-55. 14. Byrd JW, Ricciardi JM, Jung Bl. Regional migratory osteoporosis and tarsal tunnel syndrome. Clin Orthop 1981;157:164-169. 15. Gerster JA, Jaeger P, Gobelet C, et al. Adult sporadic hypophosphatemic osteomalacia prensenting as regi¬ onal migratory osteoporosis. Arthritis Rheum 1986;29:688-692. 16. Trevisan C, Ortoloni S, Monteleone M et al. Regional migratory osteoporsis:A pathogenetic hypothesis ba¬ sed on three cases and a review of the literature. Clin Rheumatol 200;221:418-25. 17. Bramlett KW, Killian JT, Nasca RJ, et al. Transient os¬ teoporosis. Clin Orthop 1987;222:197-202. 18. Major NM, Helms CA.Idiopathic Transient Osteoporo¬ sis of the Hip. Arthritis Rheum 1997;40:1178-1179. 19. Guerra J, Steinberg M: Distinguishing transient oste¬ oporosis from avascular necrosis of the hip. J Bone Jo¬ int Surg Am 1995;77A:616-624. 20. O'mara RE, Robert SP. Bone scanning in regional migratory osteoporosis. Radiology 1970;97:579-581. 21. Noorda RJP, van der Aa JPW, Wuisman PIJ, et al. Transient osteoporosis and osteogenesis imperfecta: A case report. Clin Orthop 1997;232:249-255. 22. Bloem JL. Transient osteoporosis of the hip: MR ima¬ging. Radiology 7988/767:753-755. 23. Daniel WW, Sanders PC, Alarcon GS. The early diag¬nosis of transient osteoporosis by magnetic resonance imaging. A case report. J Bone Joint Surg . 1992;74A:1262-1264. 24. Takatori Y, Kokubo T, Ninomiya S, et al: Transient os¬ teoporosis of the hip. Magnetic resonance imaging. Clin Orthop 1991 ;271:190-194. 25. Turner DA, Templeton AC, Selzer PM, et al. Femoral capital osteonecrosis: MR finding of diffuse marrow abnormalities without focal lesions. Radiology 1989;171:135-40. 26. Urbanski S, De Lange E, Eschenroeder H. Magnetic resonance imaging of transient osteoporosis of the hip. J Bone Joint Surg Am 1991 ;73:451-455. 27. Wilson A, Murphy W A, Hardy DC, et al. Transient os¬ teoporosis? Transient bone marrow edema? Radiology 1988;167:757-760. 28. Potter H, Moran M, Schneider R, et al. Magnetic reso¬ nance imaging in diagnosis of transient osteoporosis of the hip. Clin Orthop 1992;280:223-229. 29. Ersavaştı G, Kuruoğlu S, Kanberoğlu K, et al. Kalça ek¬ leminin geçici kemik iliği ödeminde MRG bulguları Turk J Radiol 1999;34:59-63. 30. KimYM,Oh HC, Kim H J.The pattern of bone marrow oedema on MRI in osteonecrosis of the femoral head J Bone and Joint Surg 2000;82:837-841. 31. Scheinberg MA, Aristides RS, Svartman C: Transient regional osteoporosis of the hip treated with calcitonin [letter]. J Rheumatol 1978;5:236-238. 32. Hofmann S, Engel A, Neuhold A, et al: Bone-marrow oedema syndrome and transient osteoporosis of the hip. An MRI-controlled study of treatment by core decompression. J Bone Joint Surg 1993;75B: 210-216.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-9141
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

48 13

Sayıdaki Diğer Makaleler

Osteoporotik vertebra kırığının yaşam kalitesine etkisi

Eryavuz Merih SARIDOĞAN, Ülkü AKARIRMAK, Bahar ÇAKMAK, Günay CAN

Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda biofosfonat tedavisinin üst gastrointestinal traktusa etkileri: Ön rapor

ZELİHA ÜNLÜ, Murat SARUÇ, Türkel Nurten KÜÇÜKMETİN, Işıl TUZCUOĞLU, Mengü SARIOĞLU, Semin AYHAN, Çiğdem TÜZÜN, Hakan YÜCEYAR

Proksimal femur total kemik mineral yoğunluğu değerlerine göre normal ya da osteopenik bulunan postmenopozal kadınlarda femur proksimalı bölgesel ölçümlerine göre osteoporoz ve osteopeni sıklığı

Murat ERSÖZ, Şenay KAHRAMANLAR

Osteoporotik hastaların eğitim düzeyleri, farkındalık durumları ve bilgi kaynakları: Çok merkezli araştırma

Yeşim Gökçe KUTSAL, Ayçe ATALAY, Şule ARSLAN, Aynur BAŞARAN, Ferhan CANTÜRK, Abdullah CİNDAŞ, Merih ERYAVUZ, Jale İRDESEL, İkbal Kıymet KARADAVUT, Yeşim KİRAZLI, DİLŞAD SİNDEL, Kazım ŞENEL, Füsun Güler UYSAL, Kadir YILDIRIM

Geçici bölgesel osteoporozlu olguların uzun dönem sonuçları

KENAN AKGÜN

Osteoporotik vertebra fraktürlerinde risk faktörleri

Rezzan GÜNAYDIN, Neşe ÖLMEZ, Taciser KAYA, Dirim Berna VİDİNLİ, Asuman MEMİŞ

Peri ve postmenopozal kadınlarda diyetin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkileri

Ahmet DİNÇ, Merih ERYAVUZ, ALİYE ÖZENOĞLU, Günay CAN

Hemiplejik hastada gelişen heterotopik ossifikasyon; Olgu sunumu ve literatürün kısaca gözden geçirilmesi

Süleyman TATLI, Ayhan KAMANLI, Salih ÖZGÖÇMEN, Özgeç ARDIÇOĞLU