Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi İstanbulu'nun Eğitim Tarihini Yazmak İçin Değerli Bir Kaynak: Zeytinburnu Arşivindeki Öğretmen Sicil Dosyaları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İstanbul Zeytinburnu’ndaki sicil arşivinde, İstanbul’un eğitim tarihine ışık tutabilecek çok sayıda değerli belge bulunmaktadır. ‘İstanbul Maarif Arşivi’ adıyla tanınan bu arşivdeki personel dosyaları içinde siciller, diplomalar, icazetnameler, fotoğraflar da içermektedir. Arşivdeki belgelerin korunması, dijital ortama aktarılması amacıyla sicil dosyaları üzerinde 2016 tarihinde başlatılan “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Projesi” 2018 yılında üç ciltlik kapsamlı bir yayına dönüşmüştür. Sayfaları kesintisiz olarak 1’den 1056’ya kadar numaralandırılmış olan bu üç cilt içinde, yüzbinlerce belge arasından seçilen 261 belge sayesinde, 1878 – 1965 yılları arasında Türk eğitimine hizmet etmiş 600’ün üzerinde kişinin kısa biyografisi yanında, bu kişilerle ilgili 261 belgenin fotoğrafıyla tanışıyoruz.

A Substantial Source for Writing the History of Education in Late Ottoman and Early Republican Istanbul: The Registers at the Zeytinburnu Archives

___

  • Muzaffer Fehmi Şakar ve Nuri Güçtekin, Maariften Milli Eğitime İstanbul Sicilleri (1878-1965), 3 cilt. İstanbul: İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018. ISBN 978-975-11-4527-7

___

Chicago Günergun, F. "Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi İstanbulu'nun Eğitim Tarihini Yazmak İçin Değerli Bir Kaynak: Zeytinburnu Arşivindeki Öğretmen Sicil Dosyaları". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 22 (2021 ): 199-204