Web 3.0 – Anlamsal Ağ Çalışmalarının Farklı Alanlarda Kullanımı: Bir Uygulama Geliştirme Örneği

İnternet teknolojilerinin hızla gelişmesi ve hayatımıza girmesiyle birlikte pek çok alanda önemli değişimler meydana gelmeye başladı. Web 1.0 ile hayatımıza giren internet sayfaları ilk başlarda sadece bilgi vermeyi amaçlıyorlardı. İlerleyen zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte Web 2.0 duyuruldu ve böylece insanlara internet sayfalarıyla etkileşime geçebilecekleri interaktif bir ortam sağlandı. Web 2.0’ ın işletmelere kazandırdığı bu ortam, kullanıcıların web sayfalarında işlem gerçekleştirdikçe oluşturdukları bir veri havuzu sağlamış oldu. Elde edilen bu veri havuzu beraberinde verilerin analiz edilebilmek için düzenlenmesi ve anlamlı hale getirilmesi ihtiyacını getirdi. İhtiyacı karşılayabilmek adına mevcut kullanılan internetin bir eklentisi olacak şekilde Web 3.0, diğer adıyla anlamsal ağ duyuruldu ve böylece artık veriler arasında bağlantı kurmak mümkün hale geldi. Bu şekilde bilgisayarların verileri yorumlayabilmesine olanak sağlanarak çeşitli veriler ile anlamsal bir bağ kurulabilmesine imkân sağlandı. Yapılan çalışmalar ile anlamsal ağ alanında yapılmış birçok projeye rastlanılmaktadır. Bu çalışmada internetin tarihsel gelişimi, anlamsal ağ hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Çalışmada farklı disiplinlerde kullanılmak üzere anlamsal ağın potansiyeline ışık tutmak amaçlanmaktadır. Ayrıca sparql dili ile geliştirilen çalışmalar sayesinde anlamsal ağ ve Web 3.0 ortamına katkıda bulunulması da amaçlanmaktadır.

Web 3.0-The Use of Semantic Web Studies in Different Fields: An Application Development Example

With the rapid development of internet technologies and their entry into our lives, significant changes have begun to occur in many areas. These changes have increased the need for innovation in fields such as education, information management and e-commerce in order to meet the needs of users. The semantic web, introduced as an add-on to the Internet, has the potential to meet the knowledge-based demand, with its ability to create relational structures between the information in the rapidly growing repository, which is one of these needs. In this study, it is aimed to shed light on the potential of the semantic network in order to meet the new needs in the fields of education, information management and e-commerce with the developing technology by informing about the place of the semantic network in the development of the internet in the historical process. In the study, different approaches provided by the semantic network with technologies such as ontologies, rdf structures and sparql used in information processing, and thus new designs that can be applied in different disciplines have been determined.

Kaynakça

Anderson T., Whitelock. The educational semantic web: visioning and practicing the future of education. Journal of Interactive Media in Education, 2004: 3-4.

Bittencourt II., Isotani S., Costa EB., Mizoguchi R., Veloso RA. Research directions on semantic web and education. Interdiscip. Stud. Comput. Sci, 2008; 19(1): 60-67.

Blace R., Fisher M., Hebeler J., Perez-Lopez A. Semantic web programming. Wiley Publishing, Inc. 2009: 7-81.

Börteçin E. Yeni bilgi modelleme ve programlama felsefesiyle. Bilim ve Teknik; 2011.

d’ Aquin M., Baldassarre C., Gridinoc L., Sabou M., Angeletou S., Motta E. Watson: supporting next generation semantic web applications. Villareal: The Open University; 2007.

Dodds L. (t.y.). FOAF-a-Matic. Erişim adresi: http://ldodds.com/foaf/foaf-a-matic.html; 2021.

Eşitti Ş. Bilgi çağında problemli internet kullanımı ve enformasyon obezitesi: problemli internet kullanımı ölçeğinin üniversite öğrencilerine uygulanması. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2015: 76.

Feigenbaum L. Sparql by example. Erişim adresi: https://www.w3.org/2009/Talks/0615-qbe/ 23 July

Fensel D., Bussler C., Ding Y., Kartseva V., Klein M., Korotkiy M., et al. (t.y.). Semantic web application areas. 2021; Erişim adresi: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.16.6359&rep=rep1&type=pdf

Karimi K., Atkinson G. What the internet of things (IoT) needs to become a reality. White Paper, FreeScale and ARM, 2013; 1-16.

Kazandır ZB. Anlamsal web tabanlı kütüphane bilgi sistemi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 2011.

Ohler J. The semantic web in education, Educause Quarterly, 2008; 4: 7 – 9.

Spivack N. The intelligence is in the connections. 15 Mayıs 2021 tarihinde Erişim adresi: https://image.slidesharecdn.com/webevolution-novaspivack-twine-091221215150- phpapp01/95/web-evolution-nova-spivack-twine-2-728.jpg?cb=1280798719.

Ünalır M., Öztürk Ö., Özacar T. Anlamsal web için bilgi sistemi altyapısı. Computer Science; 2016.

Vijaya Lakshmi B., GauthamiLatha A., Srinivas Y., Rajesh K. Perspectives of semantic web in ecommerce. International Journal of Computer Applications 2011; 25(10): 52.

Yang K. A conceptual framework for semantic. Quebec: Laval University Faculty of Science and Engineering 2006.

W3C. Recommended reading. 23 Temmuz 2021a tarihinde Erişim adresi: https://www.w3.org/RDF/

W3C. Semantic web. 23 Temmuz 2021b tarihinde Erişim adresi: https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Main_Page

W3C. Sparql. 20 Temmuz 2021c tarihinde Erişim adresi: https://www.w3.org/2001/sw/wiki/SPARQL

Kaynak Göster