VAN KALESİ HÖYÜĞÜ’NDEN BİR İLK TUNÇ ÇAĞI SEYYAR OCAĞI

Yakındoğu coğrafyasının en yaygın kültürlerinden biri olan “Karaz Kültürü”, Van Gölü Havzası’nda özellikle stratigrafik kanıtların az ve izole bir bölge olmasından dolayı bu kültürün gelişimi hakkında sınırlı bilgilere sahibiz. Genellikle taşınabilir veya duvara bitişik olarak yapılan ocaklar kullanım amacına göre farklı form, boyut ve süsleme gösterirler. At nalı şeklinde olan taşınabilir ocaklar özellikle Erzurum Karaz, Pulur, Güzelova, Norşuntepe, Tepecik ve Sos Höyük’te iki veya üç tane boynuz şeklinde çıkıntıya sahip olan ocaklar ele geçirilmiştir. Söz konusu merkezlerde ele geçen örneklerden başka daha önce Van Havzası’nda örneği görülmemiş olan taşınabilir ocağın ele geçirilmesi bakımından önemlidir. Van Kalesi Höyüğü’nde ele geçirilen at nalı şeklindeki taşınabilir ocağın benzer örneklerine Tepecik, Sakyol, Pulur gibi Elazığ ve Malatya bölgelerine ait merkezlerde rastlanmıştır. Ayrıca söz konusu ocağın Karaz kültürününün dini inançlarını anlamamıza katkı sağlaması bakımından da önem arz etmektedir.

AN EARLY BRONZE AGE PORTABLE STOVE FROM THE VAN CASTLE MOUND

Since The Lake Van Basin contains few stratigraphic evidences and is an isolated region, there is just a limited amount of information available about the development of the Karaz Culture, one of the most common cultures of the Near East. Stoves, which are generally portable or wall-mounted, have different forms, dimensions, and ornamentations depending on their intended uses. Portable stoves having the shape of a horseshoe and having two or three horn-like protrusions were found in Erzurum Karaz, Pulur, Güzelova, Norşuntepe, Tepecik, and Sos mounds. Besides important samples obtained in these regions, an unprecedented portable stove was found in the Lake Van Basin. Samples similar to the portable stove having the shape of a horseshoe found in the Castle Van Mound were found in such centers of Elazığ and Malatya regions as Tepecik, Sakyol, and Pulur. This stove may contribute to understanding the religious beliefs of the Karaz Culture

Kaynak Göster

APA Yiğitpaşa, D . (2016). VAN KALESİ HÖYÜĞÜ’NDEN BİR İLK TUNÇ ÇAĞI SEYYAR OCAĞI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (14) , 46-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27560/289961