Uluslararası Çevre Organizasyonlarının Web Sitelerini Kullanımları Üzerine Bir İçerik Analizi

Öz Uluslararası alanda çevre, cinsiyet eşitliği, küreselleşme karşıtlığı, insan hakları, kadın hakları, işçi hakları, çiftçi hakları, vb… gibi farklı konularda etkinliklerini yoğunlaştırmış olan hükümet dışı organizasyonların bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri, avantajlarına olacak bir biçimde kullanmaları iletişim alanında çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerin sıklıkla çalıştıkları konulardan birisidir. Bu teknolojileri nasıl kullandıkları üzerinde farklı alanlarda çalışan organizasyonlardan örneklerin getirilmesi konunun daha somut bir biçimde ortaya konulabilmesi açısından önem taşımaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmada çevrenin flora ve faunasıyla birlikte bir bütün olarak algılanıp korunması üzerine faaliyet gösteren Nature Conservancy, World Wildlife Fund, Conservation International Foundation ve Environmental Defense Fund isimli dört uluslararası çevre organizasyonunun web siteleri bilgi sağlamak, organize olmak ve iletişim kurmak özelliklerini ortaya koymak üzere içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz neticesinde incelenen çevreci organizasyonlarının web sitelerinden bilgiyi aktarmak konusunda yoğun bir biçimde yararlandıkları, örgütlemek ve harekete geçirmek ile karşılıklı iletişim kurmak açısından ise daha az bir biçimde kullandıkları ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Kaynakça Arquilla, J. & Ronfeldt, D. (2001). The advent of netwar (revisited), in Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, eds J. Arquilla & D. Ronfeldt, Rand, Santa Monica, 1 –25.

Bell, D, B. D. Loader, N. Pleace and D. Schuler (2004). Cyberculture : The Key Concepts, London, New York, Routledge.

Bonchek, M. S. (1995). Grassroots in cyberspace: recruiting members on the Internet or do computer networks facilitate collective action? A transaction cost approach, paper presented at the 53rd Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL.

Bonchek, M. S. (1997). From broadcast to netcast: The Internet and the flow of political information, PhD dissertation, Department of Political Science, Harvard University.

Brainard, L. A. and Siplon, P. D. (2000). Cyberspace challenges to mainstream advocacy groups: the case of health care activism, paper presented at the 2000 Annual Meeting of the American Political Science Association, Marriot Wardman Park.

Castells, M (2009). Communication Power, New York, Oxford University Press.

Denning, D. E. (2001). Activisim, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet As A Tool For Influencing Foreign Policy, Networks And Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy Ed.: John Arquilla ve David Ronfeldt Santa Monica, CA: Rand.

Dertouzos, M (1997). What Will Be: How the New Information Marketplace Will Change Our Lives, San Francisco, Harper.

Diani, M. (2000). Social movement networks virtual and real, Information, Communication & Society, vol. 3, no. 3, 386 –401.

Juris, J. S. (2005). The New Digital Media and Activist Networking within Anti-Corporate Globalization Movements, The Annals, Cultural Production in a Digital Age.

Krippendorff, K (1980). Content Analysis, An Introduction to Its Methodology, California, Saga.

Kurniawan, N. I. and S. A. Rye (2014). Online Environmental Activism and Internet Use in the Indonesian Environmental Movement, Information Development, Vol. 30(3), 200–212.

Myers, D. J. (2000). Media, communication technology, and protest waves, paper presented at the Social movement analysis: the network perspective, Loch Lormond, Scotland.

Nature Conservancy, https://www.nature.org/?intc=nature.tnav.logo, Erişim tarihi 01.08.2018.

Negroponte, N (1996). Being Digital. AZ, Knopf.

Neuman, W. L. (2004). Basics of Social Research Qualitative And Quantitative Approaches. Boston, Pearson.

Rheingold, H. (1993). The Virtual Community: Homestanding on the Electronic Frontier, Reading, Mass., Addison-Wellsley.

Slevin, J. (2000). The Internet And Society. Cambridge, UK, Polity Press, Malden, MA, Blackwell Publishers.

Stein, L (2009). Social Movement Web Use in Theory and Practice: A Content Analysis of US Movement Websites, New Media Society, 11, 749.

Stout, P, A., J. Villegas, and H. Kim (2001). Linking Learning and Interactivity on Health-Related Web Sites, Health Education Research 16, 6, 721-733.

Tağ Kalafatoğlu, Ş (2015a). Kadın Katılımcıların Sanal Topluluklardaki Deneyimleri Çevrim İçi Bir Hamilelik Topluluğu, Global Media Journal, 6(11), 385-414.

Tağ Kalafatoğlu, Ş (2015b). Çevreci Elektronik İmza Kampanyaları Doğal Kaynakları Koruma Konseyi Natural Resources Defense Council NRDC Örneği, Uluslararası Yeni Medya-Yeni Yaklaşımlar Konferansı Yeni Medyada Barış ve Savaş Dili, 312-335.

Tağ Kalafatoğlu, Ş (2017). Etkileşim: Kavramsal Açıklamalar, Boyutları Ve Kuramsal Yaklaşımlar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 432-441.

Thompson, J. (1995). The Media and Modernity A Social Theory of the Media. CA, Standford University Press.

Thurlow, C., L. Lengel and A. Tomic (2004). Computer Mediated Communication: Social Interaction and The Internet, London, Thousand Oaks, Calif.: SAGE.

Nature Conservancy, https://www.nature.org/?intc=nature.tnav.logo, Erişim Tarihi: 10.07.2018

World Wildlife Fund, https://www.worldwildlife.org/, Erişim Tarihi: 10.07.2018

Conservation International Foundation, https://www.conservation.org/, Erişim Tarihi: 14.09.2018

Environmental Defense Fund, https://www.edf.org/, Erişim Tarihi: 15.09.2018

The 100 Largest U.S. Charities, https://www.forbes.com/top-charities/list/#tab:rank_industry:Environment_2FAnimal, Erişim Tarihi: 10.06.2018

Kaynak Göster

APA Tağ Kalafatoğlu, Ş . (2020). Uluslararası Çevre Organizasyonlarının Web Sitelerini Kullanımları Üzerine Bir İçerik Analizi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 493-507 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/56076/743904