Türklerin Dünyası (Dil, Kimlik, Siyaset)

Öz Bu çalışmada Bilgehan Atsız Gökdağ'ın "Tüklerin Dünyası" adlı kitabı incelenecektir.

Kaynakça

GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız (2018). "Türklerin Dünyası (Dil, Kimlik, Siyaset)", Akçağ Yayınları, Ankara

Kaynak Göster

APA Kaynak, F . (2019). Türklerin Dünyası (Dil, Kimlik, Siyaset) . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 255-256 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/44137/533835