Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Ve Gelecek Hedefleri

Öz One of the most crucial problems of the world in the 21st century is secure energy supply. In the world where energy consumption has increased by 40% between 1990 and 2008, more than 80% of the world's energy is supplied from fossil fuels such as oil, coal and natural gas (WWF, 2011: 5). According to the International Energy Agency report, fossil fuels constituted 82% of global energy consumption in 2013 (IEA, 2014). In this context, the rate of natural gas in energy consumption share is 25,8%, petroleum 35,8%, coal 19,4% (IEA, 2014). Transportation and treatment costs for gas and coal drilling exceeded 950 billion dollars as of 2013. While the Middle East countries produce more than 30% of the oil production, natural gas  is produced by Caucasus and Asian countries, mainly the USA and Russia. In terms of coal production, Eastern Asia has a significant production potential. Turkey is quite a suitable country in terms of renewable energy usage area and climatic conditions. According to some data of 2015, Turkey's annual electricity consumption is 261 billion 783 million kilowatt-hours (kWh).  The production rate of renewable energy in electric energy is approximately 30%. The goals set for the year 2023 of Turkey are to meet 30% of the electricity demand from renewable energy sources. Within the framework of 2023 goals of Turkey, it's aimed to operate all of the hydroelectric energy potential of the country for electricity production (around 36 GW), to increase the wind installed capacity to 20 GW, to reach a capacity of 600 MW for geothermal energy and to achieve a solar power of 3 GW.  Looking at the aims involved in "Turkey's National Program for Adoption of the EU Acquis "  notably Turkey's energy policies is seen to be compatible with the global energy policies including EU's policies. Within the framework of the energy supply security, the primary goals in Turkey's energy policy; to increase the share of  renewable clean energy sources in energy supply, to increase energy efficiency, to follow an environmentally friendly energy policy by reducing the use of fossil fuels and to increase the use of national natural resources by reducing energy dependency. The basic policy for this is; to increase incentives for investors for the installation of clean energy sources and to make clean energy as the main element of supply security. In this context, it should be increased in prices and durations of purchase warrants in the sun and wind, incentives to support fossil fuels for electricity generation should be removed and legal legislation for renewable energy should be put into practice. All in all, Turkey should aim to make renewable energy accessible in terms of cost, time and quantity for consumers.

Kaynakça

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası. (2017).Türkiye’de Elektrik Enerjisi İstatistikleri.http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=88369#.WCsppeag_IW

Enerji Enstitüsü. (2016). Türkiye Kurulu gücü 75 bin megavatı geçti. http://enerjienstitusu.com/2016/06/11/turkiye-kurulu-gucu-75-bin-megavati-gecti/

TUREB. ( Ocak 2016). Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu.

TurkishNY. (2013). Erdoğan: Türkiye Bölgesinde Enerji Merkezi Haline Geliyor. http://www.turkishny.com/economy-news/7-economy-news/134359-erdogan-turkiye-bolgesinde-enerji-merkezi-haline-geliyor#.VWuQxjZrPVg.

Bloomberg New Energy Raporu. (Kasım 2014). Türkiye’nin Değişen Elektrik Piyasaları.

TÜREB.(2017).Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu http://www.tureb.com.tr/files/tureb_sayfa/duyurular/2017_duyurular/agustos/turkiye_ruzgar_enerjisi_istatistik_rapor_temmuz_2017.pdf

Ulutaş, M. (2008). Küresel Enerji Savaşları ve Türkiye’nin Konumu. Cumhuriyet Enerji, EMO Yayını, sayı:1, 11

WWF 2014 Raporu. (2014). Türkiye’nin Yenilenebilir Gücü: Türkiye için Alternatif Elektrik Enerjisi Arz Senaryoları. İSTANBUL.

WWF Türkiye Raporu 2011. (2011). Yenilenebilir Enerji Geleceği ve Türkiye. İSTANBUL

YeniEnerji.com. (2015). 600 MW’lık GES kapasitesinde önlisans yarışmaları tamamlandı. http://www.yenienerji.info/gundem/600-mw-lik-ges-kapasitesinde-onlisans-yarismalari-tamamlandi

SETA. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji, Sayı 197.İSTANBUL

Yıldırım, G. (2016). Türkiye, Enerjide Su Potansiyelinin Yarısını Kullanıyor. http://www.bugun.com.tr/son-dakika/turkiye-enerjide-su--haberi/1355866

DSİ Genel Müdürlüğü. (2014). Atatürk Barajı. http://www.dsi.gov.tr/projeler/ataturk-baraji

Erkan, H. (2016).GES Yatırım Süreci ve Mevzuat. GENSED

DSİ Genel Müdürlüğü. (2014). Keban Barajı. http://www.dsi.gov.tr/projeler/keban-barajı.

Elazığ Belediyesi. Keban Barajı. https://www.elazig.bel.tr/icerik.php?id=241. Erişim:25.01.2018

Elektrikport. (2013). Türkiye'nin Önemli Baraj ve Hidroelektrik Santralleri.http://www.elektrikport.com/fotoport/turkiyenin-onemli-baraj-ve-hidroelektrik-santralleri/1156?page=2

Enerji Ajansı. Sudan elektrik üretme gücümüzün yarısını kullanıyoruz. http://www.enerjiajansi.net/icerik/589/sudan-elektrik-uretme-gucumuzun-yarisini-kullaniyoruz.html,. Erişim: 20.10.2016.

Enerji Atlası. Hidroelektrik Santralleri. http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/. Erişim:23.01.2018

Enerji Atlası. Jeotermal Enerji Santralleri. http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/. Erişim:21.01.2018

Günüç, E. (2017). Zorlu Enerji, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali’nin İlk Ünitesi Faaliyete Geçti. http://www.jeotermalhaberler.com/zorlu-enerji-kizildere-iii-jeotermal-enerji-santralinin-ilk-unitesi-faaliyete-gecti/

Alaçakır, F. B. Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve EİE’deki Çalışmalar. ANKARA: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü. http://www.nukte.org/node/163. Erişim: 28.06.2016

Gürbüz, Ö. (2014). ABD ve Çin'in İklim Hamlesi Türkiye’yi Masaya Çağırıyor. http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2014/11/141113_iklim_turkiyeInternational Energy Agency. (2014). Key World Energy Statistics. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/keyworld2014.pdf.

İnce, M. E. Konya İçin Yeni Bir Fırsat: Güneş Tarlaları Projesi ve Yenilenebilir Enerji, Konya Ticaret Odası. Erişim: 30.06.2016

Kaya, İ.S. (2012). Uluslararası Enerji Politikalarına Bir Bakış: Türkiye Örneği. TBB Dergisi, cilt:102, 279

Kemik, E. (2011). Jeotermal Kaynakları ve Jeotermal Enerji Santralleri Araştırma Raporu. GEKA

Özcan, Sonnur E. (2013). Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi. Tubitak Bilim ve Teknik Dergisi.

ReCoopGreen Projesi. http://www.recoopgreen.com. Erişim:10.10.2017

Şimşek, C. (2017). Şanlıurfa’da GES’ler sayesinde enerji maliyetleri düşüyor. http://enerjienstitusu.com/2017/12/22/sanliurfada-gesler-sayesinde-enerji-maliyetleri-dusuyor/

Şimşek, C. (2018). Türkiye’nin ilk yüzer GES’i yenilenebilir enerji verimliliğine katkı sağlıyor. http://enerjienstitusu.com/2018/01/11/turkiyenin-ilk-yuzer-gesi-yenilenebilir-enerji-verimliligine-katki-sagliyor/

TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı. Hidrolik. http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Hidrolik. Erişim: 15.11.2016.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2012). Türkiye’nin Hidrolektrik Potansiyeli. http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/h_turkiye_potansiyel.aspx

TEİAŞ. (2016). Türkiye Elektrik Üretim-İletim 2016 Yılı İstatistikleri

TENVA. (2015). 2030’lara Doğru Türkiye’nin Enerji Görünümü. http://www.tenva.org/2030lara-dogru-turkiyenin-enerji-gorunumu/

TENVA. (2015). Türkiye, Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’nde bir basamak yükseldi. http://www.tenva.org/turkiye-yenilenebilir-enerji-ulke-cekiciligi-endeksinde-bir-basamak-yukseldi/.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, E , Can Öziç, H . (2018). Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Ve Gelecek Hedefleri . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 525-535 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/40617/388868