Türkiye’den Tematik Bir Belgesel Kanalı Örneği Olarak İz Tv’nin Yayın Anlayışının Basındaki Yansımaları

2000’li yıllardan itibaren gelişen dijital yayıncılık sayesinde tematik kanallar çok yönlü şekilde izleyici ile buluşmaya başlamıştır. Fakat, Türkiye'deki izleyici kitlenin, belgesel programlarını izlemeyi tercih etmediği yönünde genel bir kanı vardır. Teknolojinin gelişimi ile medya sistemlerinin bu konuda sağladığı çeşitlilik bir istisna olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma belli bir yayıncılık anlayışına sahip İZ TV içeriklerinin gazetelerin dijital versiyonları üzerinde ne ölçüde ve hangi kavramsal terminoloji ile temsil edildiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda basın taraması kapsamında; İZ TV ile ilgili haber, köşe yazısı ve röportajlar taranmış ve ana akım medyanın bir belgesel kanalı olarak İZ TV içeriklerini nasıl değerlendirdiği ve belgesel yayıncılığı içinde nerede gördüğü üzerine geliştirdiği söylemi analiz edilmeye çalışılmıştır.  Tarama sonucunda makalede yer verilen örnekler, İZ TV haberlerinin en çok yayınlandığı gazetelerden oluşmaktadır. İZ TV’nin kurulduğu yıl olan 2006’dan 2015 yılına dek ana akım medyada konu ile ilgili içerikler incelendiğinde köşe yazarları boyutunda önemli seviyede eleştirel bir yaklaşımın olmadığı gözlenirken; haber taramalarında daha çok kanalın programlarının ‘rahat izlenir’ ve ‘nitelikli’ olduğundan bahsedilmektedir.

Reflectıon on Turkısh Press of Iz Tv's Understandıng as a Thematıc Broadcastıng Documentary Channel Example from Turkey

Thanks to the digital publishing that has developed since the year 2000, the thematic channels have begun to meet with the audience in a versatile way. There is a general public opinion that most of people do not watch documentaries. Thanks to decreasing technological opportunities causes an alternative in the meaning of varieties of TV channels and programs to audiences. This study aims to analyze reflection of the opinions of the journalists as documentary-watchers on daily mainstream journals which they are very popular in Turkey.  Also used conceptual terminology by the journalists also analyzed within context of discourse analyze in this article.  Thus; IZ TV related news, columns and interviews were scanned and tried to determine how the mainstream media that are Posta, Sabah and Milliyet evaluated İZ TV content as a documentary channel and viewed it in documentary publishing. The examples that are included in the article as a result of the survey are the newspapers published most of the İZ TV news. When the contents related to the subject were analyzed in the mainstream media from the year of İZ TV, which was established in 2006 to 2015, it was observed that there was no critical approach in the level of columnists. It is mentioned that the program of the channel is 'easily monitored' and 'qualified' in the news scans. The debates on the scanned newspapers showed that there were not any historical, sociological or critical analyze done by the journalists.

Kaynakça

Acar, S. (2013, Mart 16). Bizimki gerçeğe dayalı eğlence. Milliyet: http://www.milliyet.com.tr/-bizimki-gercege-dayali-eglence /cumartesi/haberdetay/16.03.2013/1680965/default.htm adresinden alınmıştır.

Atasoy, V. (2013, Eylül 15). Fırtına Vadisi'nin büyüleyici konakları. Radikal: http://www.radikal.com.tr/gezi/firtina_vadisinin_buyuleyici_konaklari-1150816 adresinden alınmıştır

Aytuğ, Y. (2010, Mayıs 25). İz TV'nin derin izleri. Sabah: http://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/aytug/2010/05/21/iz_tvnin_derin_izleri adresinden alınmıştır

Çelenk, S. (2005). Televizyon Temsil Kültür. Ankara: Ütopya Yayınları.

Elbaş, P. (2013, Mayıs 25). Mutluluk yolculukta. Habertük: http://www.haberturk.com/yasam/haber/847431-mutluluk-yolculukta adresinden alınmıştır

Kaynak Göster

APA Akkaya Telci, B , Yetimova, S . (2017). Türkiye’den Tematik Bir Belgesel Kanalı Örneği Olarak İz Tv’nin Yayın Anlayışının Basındaki Yansımaları . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 157-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/30252/327107