Türkiye’de Yayımlanan Babalar Günü Reklamlarının Görselleri Ve Söylemleri Üzerine

Öz     Bir çocuğun dünyaya gelmesinde etkili unsurlardan olan erkek, aynı zamanda baba olarak tanımlanır. Bu tanım, sadece erkeklik vasfından oluşan fizyolojik bir içerikten ibaret değildir. O aynı zamanda manevi bir boyuta da sahiptir, çünkü babalık yapmak sadece kan bağının bulunduğu durumlar için geçerli değildir. Örneğin çocuğu olmayan, fakat bir çocuğu evlatlık edinen bir erkek, o çocuğun ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye başladığında ona karşı bir babalık görevini de yerine getirmeye başlamış olur.     Herhangi bir nesneye değer biçilmesinin yollarından olan metalaştırmak, aynı zamanda nesne dışındaki alan için de referans olarak kullanılmaktadır. Bu durumun örneklerden biri de, özel bir gün olarak ilan edilmiş olan babalar günüdür. Babalık vazifesinin yapılmasına karşılık, bir çeşit hatırlama ve teşekkür vesilesi olarak ilan edilen bu gün, bütün dünyada bir tüketim stratejisi olarak da kullanılmaktadır.     Bu çalışmada, babalar gününe ait Türkiye’de yayımlanmış reklamların görselleri ve söylemleri, göstergebilimsel yöntem kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır. Böylelikle, tüketimi hedef alan özel bir güne dair reklamların, ne tür bir bağlam ve içerikte sunulduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Reklam, Fotoğraf, Tüketim

Kaynakça

Baudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu. Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin (Çev.). İstanbul: Ayrıntı. Fraser, I. (2008). Hegel ve Marks, Beyza Sumer Aydaş (Çev.) Ankara: Dost. Hands, G. (2011). Marx Kilit Fikirler, Melis İnan (Çev.). İstanbul: Optimist. Haug, W. F. (1997). Meta Estetiğinin Eleştirisi, Ayşe Gül (Çev.). İstanbul: Spartaküs. Özkalp E. (2000). Sosyolojiye Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı. Pieper, A. (2012). Etiğe Giriş, Veysel Atayman&Gönül Sezer (Çev.). İstanbul: Ayrıntı. Tarhan, N. (2010). Duyguların Dili. İstanbul: Timaş.

Kaynak Göster

APA Yelmen, M . (2018). Türkiye’de Yayımlanan Babalar Günü Reklamlarının Görselleri Ve Söylemleri Üzerine . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 339-346 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/38639/371732