TÜRKİYE ODAKLI DENİZYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAVLUN GELİRLERİNİN HESAPLANMASI: AZOVKARADENİZ HAVZASI UYGULAMASI

Bu çalışmada 2013 yılında yükleme ya da boşaltma limanı Türkiye olan ve Azov-Karadeniz Havzasına hizmet veren limanlar arasındaki yük hareketleri ortaya konularak oluşan ticaret hacmi ve buna bağlı olarak oluşan navlun gelirlerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Bu sayede elde edilen navlun gelirlerinin ne kadarlık kısmının Türk Bayraklı, ne kadarlık kısmının da yabancı bayraklı gemiler arasında paylaşıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, 2013 yılı Azov-Karadeniz Havzasında elde edilen navlun gelirlerinin % 68 yabancı, % 21 Türk sahipli ve % 11’de Türk Bayraklı gemilerce elde edildiği tespit edilmiştir

DETERMINATION OF FREIGHT REVENUES, FOCUSED ON MARINE TRANSPORT OPERATIONS IN TURKEY: A CASE STUDY IN AZOVBLACK SEA BASIN

In this study, cargo movements of sea ports have been revealed which serving between Turkey and the Azov-Black Sea in 2013. Aimed to determine the consisting trade volume and aimed to calculate the freight revenues. Accordingly, tried to determine how much of the freight revenue was obtained by the Turkish flagged vessels, and how much of the revenue was shared between the foreign flagged vessels. As a result, in 2013, 68% of the freight revenues in Azov-Black Sea basin has been obtained by foreign flagged vessels, 21% of revenues obtained by Turkish ownership (foreign flagged) , and 11% has been obtained by the Turkish-flagged vessels

Kaynak Göster

APA Erol, S . (2015). TÜRKİYE ODAKLI DENİZYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAVLUN GELİRLERİNİN HESAPLANMASI: AZOVKARADENİZ HAVZASI UYGULAMASI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 351-363 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290176