TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ (1921 SONRASI TARİHÎ SÜREÇ)

1920 yılında Ankara Hükümeti ile Demokrat Gürcistan Cumhuriyeti arasında kurulan münasebetler 08.02.1921 tarihinde Ankara’da Gürcistan Büyükelçiliği’nin açılmasıyla tamamlanmıştır. Anılan diplomatik ilişkiler 20.03.1921 tarihine yani Gürcistan’da Sovyet İktidarı kurulana kadar sürmüştür. Makalede yer alan o dönemin gazete haberleri, arşiv belgeleri ve Gürcistan Büyükelçilik üyesi olan Dimitiri ŞALİKAŞVİLİ’nin günlük defteri, Türk-Gürcü ilişkilerinin incelemesinde önemli kaynak olarak değerlendirilmektedir

RELATIONSHIPS BETWEEN TURKEY ANDGEORGIA (AFTER 1921 HISTORICAL PROCESS)

In 1920, the relations between Ankara government and Demotratic Republic of Georgia were completed by opening the Georgian Embassy in Ankara on February 8th 1921. The diplomatic relationships mentioned above lasted until date of March 3rd 1921that establishment of Soviet power in Georgia. Newspapers, archival documents of that time and journal of Dimitri ŞALİKAŞVİLİ who member of Embassy of Georgia are considered as important resources about examination of the Turkish-Georgian relationships

Kaynak Göster

APA Kavrelişvili, R . (2010). TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ (1921 SONRASI TARİHÎ SÜREÇ) . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 93-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27565/290024