TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ: ŞERBETLER

Türk mutfak kültürü çok zengin bir kültürel alanı kapsamaktadır. Bu alan Karadeniz mutfak kültürü, Eğe mutfak kültürü, Akdeniz mutfak kültürü, Mezapotamya ve Anadolu mutfak kültürlerini kapsamaktadır. Şerbetler ise Türk Mutfak Kültürünün en önemli bileşenidir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu Mutfak Kültürünün en önemli bileşeni olan şerbetler göz ardı edilmiştir. Bugünlerde sadece nadiren bazı törenler esnasında kullanılmaktadır. Bu çalışmamın amacı şerbetlerin günlük hayattaki önemini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde şerbet kültürü ve sosyolojik yansımaları, diğer bölümde ise çeşitleri, yapılışları ve yararları sunulmaktadır. Bu çalışma ile şerbet kültürüne günlük hayatta kullanılabilir bir farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Bu çalışma sonucunda şerbetlerin günlük yeme-içme yaşamında bir yer edinilebileceği öngörülmektedir

TURKISH KITCHEN CULTURE: ŞERBET (SORBET)

Turkish kitchen culture is very rich as it is covering the geographical area. The area contain to black sea kitchen culture, agean see kitchen culture, medeterian sea kitchen culture, mesopotamia culture and Anatolia kitchen culture. Şerbets are very important component of Turkish Kitchen Culture. But this rich kitchen culture disregarded şerbets for destroyed Ottoman Empire. Nowadays şerbets seldom supplies only during religion celebration supplies. Aim of this study reveal importance of şerbets in daily life. This study is including two seperate chapter. First chapter present şerbet culture. Other chapter is presenting to veriety and benefits şerbet culture. Thanks to this study, we are carry out to be şerbet culture will improve daily life. The result of the study, the is improved product methods and take part in eveyday life of şerbets

Kaynak Göster

APA Sarıoğlan, M , Cevizkaya, G . (2016). TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ: ŞERBETLER . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (14) , 237-250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27560/289970