TOPLUMSAL HAREKETLER VE POLİTİK OLUŞUMLAR BAĞLAMINDA YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA POLİTİK AKTİVİZM

Yeni medya bilginin paylaşımından işbirliğine, örgütlenmeden karar almaya, eğitsel özelliklerden harekete geçirmeye farklı alanlarda işlevselliğiyle dikkatleri çekmektedir. Geniş bir kitlenin erişimine açık olan bu iletişim ortamlarında çeşitli hareketler politik hedeflerini gerçekleştirmek üzere mesajlarını farklı kesimlere yayabilmektedirler. Yeni medya aracılığıyla gerçekleşen iletişimde bilginin akışı, içeriğin kullanıcı tarafından belirlenmesi ve politik içeriğin daha az editoryel süreçlerden geçip daha fazla demokratik olan bir şekilde elden geçirilmesi yeni olanakların önünü açmaktadır. Yeni medya ortamı sıradan insanlara politik deneyimlerini diğerleriyle paylaşma gücünü vermektedir. Farklı politik yönelimleri olan aktivistler yeni teknolojilerle yeni sivil itiaatsizlik yolları geliştirmektedir. Bu makale kapsamında Meksika’daki Zapatista hareketi, Indymedia girişimi, Arap Baharı ve Wall Street’i işgal hareketiyle ortaya çıkan protesto dalgasındaki aktivistlerin politik değişim için yeni medyanın sağladığı olanaklara yönelmeleri ele alınmaktadır.

IN THE CONTEXT OF SOCIAL MOVEMENTS AND POLITICAL FORMATIONS, POLITICAL ACTIVISM THROUGH NEW MEDIA

New media have many important functions including information share, organizing, decision making and educational features. These new media channels are relativly open to general public acces and different social movements are able to spread their messages in order to reach their organizational goals. New media with the information flow, consumer-drvien content and, more democratic and less editorial standarts supports new possibilities. Ordinary people are empowered to report on their political experiences by new media environment. New communication technologies provide to improve a vast diversity of a new kind of civil disobedience practices to the activists from different political perspectives. In this article, usage of new media to mobilize for political change by Mexico’s Zapatistas movement, Indymedia, Arab Spring and Occupy Wall Street activists who involved in the wave of mass protests in occupy movement have been discussed.

Kaynak Göster

APA Tağ Kalafatoğlu, Ş . (2015). TOPLUMSAL HAREKETLER VE POLİTİK OLUŞUMLAR BAĞLAMINDA YENİ MEDYA ARACILIĞIYLA POLİTİK AKTİVİZM . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (11) , 126-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27563/290009