TARİHİ KERVAN YOLLARI KAVŞAĞINDA BİR KENT; MİSİS

Misis tarihi kervan yolları kavşağında kurulmuş stratejik ve ticari öneme sahip önemli bir kenttir. Suriye’den gelen bir yol, Amanos Dağları’nı aşarak Kanlı Geçit’ten Çukurova’ya, buradan da Misis ve Adana’ya ulaşmaktadır. Antakya’dan Belen Geçidi’ni aşıp İskenderun ve Payas üzerinden gelen diğer bir yol, Misis üzerinden geçerek Tarsus’tan Gülek Boğazı yoluyla İç Anadolu’ya ulaşmaktadır. Yumurtalık Limanı’ndan başlayan kuzey kervan yolunun ilk menzili Misis kentidir. Buradan batıya ayrılan yol Adana’ya ulaşırken, Yılanlı Kale, Tumlu, Anavarza, Sis (Kozan), Feke ve Saimbeyli güzergâhını takip eden kuzey yol Gezbeli Geçidi’ni aşarak, Boğazköy, Kayseri ve Kapadokya’ya ulaşmaktadır. Adana, Anavarza, Sis (Kozan). Kastabala ve Ayas (Yumurtalık) yollarının üzerinde olması, dönemin bu önemli büyük kentlerine bir veya iki menzil mesafede bulunması, konaklama ve depolama mekânlarına sahipliği nedeniyle, kente uzak diyarlardan farklı kültürlerin taşınabilir emtiasının getirilip, depolanıp ve dağıtılmasını sağlamıştır

A CİTY AT A CROSSROADS OF HİSTORİCAL CARAVAN ROUTES: MİSİS

Misis is a strategically and commercially important city, founded at a crossroads of historical caravan routes. A road from Syria crosses over Amanus Mountains; from Kanlı Passage it goes into Çukurova; from there in reaches to Misis and to Adana. Another road from Antakya, first passes through Belen Passage and, then via İskenderun and Payas it reaches Misis; from there it reaches Central Anatolia through Tarsus and Gülek Defile. Misis is the first destination of northern caravan route which departs from Yumurtalık Port. From there the road to the west reaches Adana. Northern route leads to Boğazköy, Kayseri and Cappadocia after passing Yılanlıkale (Levonkla), Tumlu, Anazarbus, Sis (Kozan), Feke, Saimbeyli (Hadjin) and Gebzeli Passage. Misis could become a storage and distribution centre of portable commodities of different cultures from distant locations because it is close and, so accessible to the important cities of past times; it is located one or two destinations away from Adana, Anazarbus, Sis (Kozan), Kastabala and Ayas (Yumurtalık)

Kaynak Göster

APA Buyruk, H . (2016). TARİHİ KERVAN YOLLARI KAVŞAĞINDA BİR KENT; MİSİS . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 236-244 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290205