SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu araştırmada; ilköğretim altıncı sınıfta okutulmakta olan Sosyal Bilgiler dersinde yer alan “Coğrafya ve Dünyamız” ünitesinin öğretiminde, “yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin derse dönük başarıları ve tutumlarına olan etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın denekleri Van Beyüzümü 80. Yıl İlköğretim okulu ikinci kademeye devam eden 6. sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırma Sosyal Bilgiler dersi “ Coğrafya ve Dünyamız” ünitesinin bilişsel düzeyde bilgi ve bu amaca yönelik kazanımlarla sınırlı tutulmuştur. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular yaratıcı dramanın uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun başarıya yönelik, bilişsel alanın bilgi düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunduğundan, yaratıcı drama ile öğretim daha etkili olduğunu göstermiştir

THE AFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON STUDENTS’ ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES IN SOCIAL STUDIES LESSONS

In this research; the aim was experiment the effectiveness of creative drama method in social studies lessons on students’ cognitive achievement and affective attitudes. In order to make this real; sampling group was chosen among the students in Van Beyüzümü 80.Yıl Elementary School. The research was limited to the unit named “Geography and Earth” in social studies. The sub-problem questions tried to be answered on an experimental group and a control group. The findings showed that the achievement and attitude scores of experimental group were higher than the control group has, because of using creative drama instruction method in the experimental group rather than the control group

Kaynak Göster

APA Zayimoğlu Öztürk, F . (2013). SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMLARINA ETKİSİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 49-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27571/290119