SİNEMA VE TOPLUMSAL BELLEK: TÜRK SİNEMASINDA ALMANYA’YA DIŞ-GÖÇ OLGUSU

Bellek yaşananları ve öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal bellek ise kültürel bir olgunun etrafında şekillenmekte, aynı zamanda tarihsel bir sürecin de bir parçası olarak oluşmaktadır. Sinema filmleri toplumsal belleğin oluşması ile ilgili önemli bir işlevi üstlenmiştir. Çalışmada Türkiye’den Almanya’ya göç olgusunu ele alan filmler arasından seçilen bir örneklem incelenmiş ve Almanya’ya göç olgusuna ilişkin filmlerde sürekli olumsuz imgelerin yer aldığı, yabancılaşma, kültürel değerlerden, gelenek-göreneklerden kopma, uyum sağlayamama, robotlaşma, makineleşme gibi konulara değinildiği görülmüştür

The memory is defined as the deliberate that happened and learn the topics, their past relationship storage capacity of mind. Social memory that is formed around a cultural phenomenon, as a part of a historical process is composed at the same time. Movies about the formation of social memory have an important function. In this study, a sample of films examined that selected from the films which related the phenomenon of migration from Turkey to Germany and these films that constant negative image on the phenomenon of migration to Germany such as alienation, stay away from traditions and cultural values, inability to adapt, robotic-up and mechanization is seen as addressing issues

Kaynak Göster

APA Kula, N , Koluaçık, İ . (2016). SİNEMA VE TOPLUMSAL BELLEK: TÜRK SİNEMASINDA ALMANYA’YA DIŞ-GÖÇ OLGUSU . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 384-411 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290213