SİNEMA RESİM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BUNUEL’in SÜRREAL SİNEMASI ve ‘BİR ENDÜLÜS KÖPEĞİ’ FİLMİ

Bu çalışmanın amacı sürrealizm akımının sinema sanatı üzerindeki etkilerini incelemektir. Sürrealizm başlangıçta farklı sanat disiplinlerinde karşımıza çıkmakla beraber, sinemada akımdan etkilenerek ürünler vermiştir. Özellikle Salvador Dali ve Luis Bunuel’in çalışmaları sinema alanında sürrealizmi temsil etmektedir. Sürrealizme göre sanatçılar bilinçaltını dışa vurarak eserlerini oluşturur. Akla karşı olup bilinçaltını temel kabul eden sürrealizm sanatsal alanda kendi dil ve üslubunu yaratmıştır. Söz, yazı ya da başka biçimlerde düşüncenin dışa vurumu sürrealist sanatçının kaygısıdır. Sinema alanında ise özellikle resim sanatı ile kurulan ilişkilerde sürrealist biçimler yoğun olarak ortaya çıkmaktadır. Sinema diğer bütün sanat disiplinlerinden etkilendiği gibi resim sanatıyla da ortak çalışmalar yapmıştır. Sürrealist yönetmenler kendi düşlerinden yola çıkarak çarpıcı sahneler kullanmışlar ve içsel duygulara önem vererek nesneleri yeniden anlamlandırmışlardır

The aim of this study is to examine the effects on cinema surrealism art. Although initially come across various disciplines of art and surrealism, cinema has influenced and current products. In particular, Salvador Dali and Luis Bunuel's works in the field of cinema represents surrealism. Accordig to Surrealism, artist creates works by hitting the outside of the subconscious. Surrealism is the artistic field imaginable against the subconscious accepts foundation has created its own language and idioms. Speech, in writing or in other ways outside the pulse of thought is the concern of the surrealist artists. In the field of cinema, especially in the relations established with the surrealist art forms are emerging as intense. Cinema has also collaborated with other affected all art disciplines such as art. Surrealist filmmakers have used dramatic scenes starting from their own words and meaning objects have re-emphasis on inner feelings

Kaynak Göster

APA Çanğa, E , Uğur, U . (2015). SİNEMA RESİM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BUNUEL’in SÜRREAL SİNEMASI ve ‘BİR ENDÜLÜS KÖPEĞİ’ FİLMİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 137-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289986