RUS RESSAM ZAHAROV’UN HATIRALARINDA İSTANBUL

İvan Zaharov, Petersburglu sıradan bir ressamdır. 19. asır Rus aydın ve elitlerin yurtdışı modasına kapılarak, biraz da olumsuz şartları zorlayarak askeri bir gemide kendisine yer bulur ve 1849 yazında İstanbul’a gelir.İstanbul’a gelişi hayatının dönüm noktasıdır. Çünkü birçok kimseye nasip olmayacak bir fırsatı İstanbul’da yakalayarak dönemin padişahı Abdülmecit tarafından Çırağan Sarayı’nda kabul edilir ve şehzadelerin portrelerini yapmakla vazifelendirilir. Zaharov’un portreleri padişah, devlet adamları ve İstanbul’daki sanat çevreleri tarafından beğenilir ve ilgiyle karşılanır. Yaptığı resimler karşılığında padişahtan yüklü miktarda para ödülü alan Zaharov, bu parayla Yunanistan ve İtalya’ya seyahatler gerçekleştirir. Seyahatlerini tamamlayıp ülkesine döndüğünde artık meşhur bir ressamdır. Zaharov yaklaşık 4-5 ay kaldığı İstanbul’da resim çalışmaları yanı sıra başta Çırağan Sarayı olmak üzere Boğaz’a, Büyükdere’ye, Galata ve Pera (Beyoğlu)’ya ait gözlem ve değerlendirmeler yapar. Osmanlı padişahları tarafından huzura kabul edilen ve kendisine resim yaptırılan ilk Rus ressam olması bakımından Zaharov, Rus gezgin sanatkârlar arasında ayrı bir yere sahiptir. Bu çalışmada onun İstanbul’a dair gözlem ve intibaları ortaya konulmuştur

CONSTANTINOPLE IN RUSSIAN ARTIST ZAHAROV’S MEMORIES

İvan Zaharov was an ordinary artist form Petersburg. Since there was a travelling trend among Russian elite andi ntellectuals, he had travelled to Constantinople in the summer of 1849 on deck of a navy ship despite his bad financial situtation. This had been a turning point for his life. Because Ottoman Sultan Abdalmaceddid invited him to Ceragan Palace to paint his childeren’s portraits. Zaharov’s portraits drew interest from sultan himself, Ottoman burocrats and artists. Zaharov had been paid well for his paintings by Sultan Abdalmaced and travelled to Greece and Italy witht hat money. Zaharov had became a famous artist on his return. Besides, Zaharov’s painting feflects his memoirs about his days in Constantinople. In those memoirs he wrote his observations on Ceragan Palace, Bosbhorus, Buyukdere, Galata and Pera. Ivan Zaharov has an excptional place among Russian traveller artists because he is the first Russian artist to hold audience in front of Ottoman Sultan and painted portraits of his children. In this study Zaharov’sobservations and impressions about Constantinople were revealed

Kaynak Göster

APA Ünal, F . (2014). RUS RESSAM ZAHAROV’UN HATIRALARINDA İSTANBUL . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (9) , 16-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27573/290154