Richard III: Öteki Kral

III. Richard İngiliz tarihindeki en kötü şöhretli krallardan biridir. İki yeğeni, karısının eski kocası ve onun eski kayınpederinin ölümü de dahil olmak üzere bir dizi cinayetten suçlanmaktadır. Bu cinayetlerin tamamı tahtı ele geçirmek ve elinde tutmak için gerçekleştirmiştir. Yaklaşık iki yıl tahtta kalan ve güvenilir tarihi belgelere göre hiç de başarısız bir yönetim göstermeyen bu kralın böylesine kötü bir şöhrete sahip olmasının nedeni William Shakespeare’in III. Richard oyunundaki baş karakterdir. Yazar bu oyunu Richard’ın doğal düşmanı olan Tudor hanedanı döneminde yazmıştır. Yararlandığı tarihi kaynaklar ve dönemin siyasi ortamı gereğince Shakespeare bir ulusal kahramandan ziyade bir canavar yaratmak zorundaydı. Sonuç olarak Iago ve Lear’ın kızları (Goneril ve Regan) kadar kötü ancak onlardan daha renkli bir karakter ortaya çıkmış oldu. Bununla birlikte, Shakespeare'in metninde birçok abartı ve tutarsızlık bulunmaktadır. III. Richard’ın abartılı kötülüğü, fiziksel yetersizliğinin psikolojisi üzerindeki etkisiyle açıklanabilir. Ayrıca, Richard’ın acımasız ve erkeksi davranışlarının toplumsal beklentilerden etkilendiği de açıkça görülmektedir

Richard III: The Other King

Richard III is one of the most disreputable kings of British history. He is accused of a series of murders, including the death of his two nephews, his wife’s ex-husband and her ex-father-in-law, all for one reason; to seize and hold the throne. The reason why this king, who was on the throne for about two years and, according to the reliable historical documents, did not showed an unsuccessful management, has such a bad reputation is William Shakespeare's main character in Richard III. The author wrote this play during the reign of Richard's natural enemy, the Tudors. Because of the resources he used and the political environment of the time, Shakespeare had to create a monster, not a national hero. As a result a character who is as evil as Iago and Lear’s daughters (Goneril and Regan), but more colourful than them, emerged. However; Shakespeare's text has many exaggerated and inconsistent aspects. The exaggerated evil of Richard III can be explained by the impact of his physical disability on his psychology. Besides it is clear that his cruel and masculine behaviours were influenced by social expectations

Kaynakça

Campana, J. (2013). Killing Shakespeare's Children: The Cases of Richard III and King John. Shakespeare 3.1 : 18-39. Dobson, M. and Wells, S. (2001). The Oxford Companion to Shakespeare. New York: Oxford University PressGarber, M. (2004). Richard III and the Shape of History. Shakespeare’s Histories: A Guide to Criticism Ed: Emma Smith. Blackwell Publishing Ltd.Honigmann, E.A. (1989). Myriad-Minded Shakespeare. New York: St. Martin’s Press Kott, J. (1986). Shakespeare our Contemporary. New York: W. W. Norton & Company Inc. Mooney, M.E. (1990). Shakespeare's Dramatic Transactions. Durham: Duke UPMoulton, I.F. (1996). A Monster Great Deformed: The Unruly Masculinity of Richard III. Shakespeare Quarterly 47.3 (Autumn) 251-268. Norwich, J. J. (1999). Shakespeare's Kings. London: Viking Pub by PenguinPalmer, J. (1948). Political Characters of Shakespeare. London: Macmillian Rowse, A.L. (1988). The Annotated Shakespeare The Comedies The Histories, Sonnets and Other Poems The Tragedies and Romances. New York: Greenwich House Torrey, M. (2000). The plain devil and dissembling looks: Ambivalent Physiognomy and Shakespeare’s Richard III. English Literary Renaissance. Volume 30, Issue 2 March 2000, 123-153Urgan, M. (1996). Shakespeare ve Hamlet. İstanbul: Cem YayıneviWells, S. (1995). Shakespeare: Yazar ve Eserleri (Shakespeare: The Writer and his Work). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

“The Mortal Remains of Richard III.” The Richard III Society. 2014. 05 Jan. 2014 <http://www.richardiii.net/leicester_dig.php>.“Of Deformity.” A Theory of Civilization by Philip Atkinson 05 Jan. 2014 <http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/baconf/deform.htm>.Greenblatt, Stephen. “The Shape of a Life”. 05 Feb. 2013. 09 Jan. 2014 <http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2013/02/the-shape-of-a-life-richard-iiis-twisted-bones.html

Kaynak Göster

APA Parlak, E , Koç, İ . (2019). Richard III: The Other King . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 59-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/44137/525355