Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Cümlelerin Mantıksal Yapısı

Öz Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Cümlelerin Mantıksal Yapısı adlı kitabın içerik açısından incelemesi ve kitabın değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Oğuz, lehçeler, mantıksal

Kaynakça

Abid,Sebine,Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Cümlelerin Mantıksal Yapısı,Kriter Yayınevi,İstanbul,2017.

Kaynak Göster

APA Akkuş, B . (2018). Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Cümlelerin Mantıksal Yapısı . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 727-729 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/40617/486749