ÖFKE TEMASINI İÇEREN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMININ KAPSAMLI GELİŞİMSEL MODEL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Bu çalışmada ilkokullarda uygulanabilecek örnek kapsamlı gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik modeline uygun eğitim programı geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Örnek program sistem yaklaşımı temel alınarak hazırlanmıştır. İlkokul dördüncü sınıflarda Mart ayı ilkokul programı ile bütünleştirilen “Öfke” temasını içeren örnek program; ilkokul programında yer alan Türkçe, Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar dersleri ile ilişkilendirilerek kazanım, içerik, yapılabilecek etkinlik ve değerlendirme çalışmaları ile birlikte tablolarda sunulmuştur

INCLUDED ANGER THEME FOR PRIMARY 4TH GRADERS GUIDANCE AND COUNSELING CURRICULUM DEVELOPMENT STUDY WITHIN THE COMPREHENSIVE DEVELOPMENTAL MODEL

In the study, it is aimed to develop a curriculum which is compatible with developmental psychological counseling and guidance model which might be widely applicable in the primary school. Literature examining method was used in the study. The model curriculum was prepared by basing on “system approach”. The model curriculum, which included ‘anger theme’ and integrated into the fourth grade primary school classes’ curriculum in March month section, is presented in the tables by relating to; Turkish, Physical Education, Social Studies, Science and Technology, Art lessons, and also along with the acquisitions, content, applicable activities and evaluation studies

Kaynak Göster

APA Bayat, S , Karaman, Ö . (2014). ÖFKE TEMASINI İÇEREN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMININ KAPSAMLI GELİŞİMSEL MODEL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (9) , 38-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27573/290151