NAHÇIVAN’DAKİ SON TUNÇ-ERKEN DEMİR ÇAĞI YERLEŞİMLERİNDE BULUNMUŞ SİLAHLAR

Makalede, Nahçivan’daki Son Tunç-Erken Demir Çağı yerleşimlerinde bulunmuş silahlar araştırılmış ve arkeolojik malzeme biçim ve özellikleri esas alınarak gruplandırılmıştır. Nahçivan’da Son Tunç Çağ-Erken Demir Çağ sürecine tarihlenen yerleşimlerden ele geçen ok, hançer ve mızrak uçlarından oluşan buluntu gruplarının Azerbaycan’ın Hocalı-Gedebey kültürel sürecine özgü özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. Hançerlerin bazıları Orta doğu kültürüne aittir

THE ARMS DISCOVERED IN THE MONUMENT OF EPOCH LATE BRONZE EARLY IRON AGE IN THE NAKHCHİVAN

In the article arms discovered in the monument of epochlatebronze-early ironage in the Nakhchivan is studied. The search aeological materials are classified by form and specialty. It is defined that daggers, arrow and spear heads founded in archaeological monument belong to epochlate bronze-early ironage in the Nakhchivan have got peculiarity of culture of Khojalı-Gadabay in Azerbaijan. Some of daggers belong to culture Near East

Kaynak Göster

APA Halilov, T . (2013). NAHÇIVAN’DAKİ SON TUNÇ-ERKEN DEMİR ÇAĞI YERLEŞİMLERİNDE BULUNMUŞ SİLAHLAR . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 100-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27571/290125