MARAŞ OLAYLARININ BÜTÜNSEL YAKLAŞIM MODELİ İLE ANALİZİ

1920 tarihinde işgalci Fransızlara karşı tek vücut haline gelerek etnik, mezhep, sınıf ve dil ayrımı gözetmeksizin destan yazan Maraşlılar 68 yıl sonra bu kez silah ve öfkesini kendi halkına göstermekteydi. 1978 yılının son günlerinde cereyan eden olaylarda yüzden fazla kişi ölmüş ve binden fazla kişi yaralanmıştır. Sosyal ve siyasal dönüşümün bu kadar keskin olduğu Maraş’ta ne değişmişti? Bu makalenin amacı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı olaylarından biri olan Maraş olaylarını bütüncül yaklaşım modeli kapsamında analiz etmektir

A HOLISTIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE MARAŞ EVENTS

Regardles of ethnicity, sect, claass and language, people of Maraş were in total solidarity in fighting and ousting French forces during the occupation of their city in 1920. 68 years after this heroic resistance, people of Maraş were pointing their weapons at and showing hatred towards each other. More than one hundred people were killed and thousands were wounded during the violent events in Maraş in December 1978. What changed in Maraş? Why was there such a dramatic political and social transformation? Within the context of this quesitons, the purpose of this article is to present a holistic approach to the analysis of the Maraş events

Kaynak Göster

APA Bandeoğlu, Z . (2016). MARAŞ OLAYLARININ BÜTÜNSEL YAKLAŞIM MODELİ İLE ANALİZİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 573-606 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290224