“KURUŞ ARTIRIM” SİTELERİ: AÇIK ARTIRMA MI? SANS OYUNU MU? YOKSA DOLANDIRICILIK MI?

Son yıllarda internete ulaşımın artması ile birleşen pazarlama stratejileri, hem internet üzerinden yapılan alış verişi arttırmış hem de zamanla bu alış verişin farklı şekillerini piyasaya sunmuştur. Bunlardan biri olarak tanıtılan “Kuruş artırım” (penny auction) sitelerinin, aslında alışveriş sitesinden çok birer şans oyunu/kumar olduğuna yönelik iddialar bulunmaktadır. “Kuruş artırım” sisteminde klasik anlamdaki açık arttırmalardan farklı olarak, kazanç yapılan her bir teklif için harcanan kredilerden (kontör) elde edilmektedir. Tüketicilerin kontür satın alınması ve ardından her bir teklif için kontör harcaması ile yaptıkları şey aslında, malı “ucuz fiyata satın alabilme şansı”dır. Herhangi bir şans oyununda kazanana “ödül/ikramiye” vaat edilirken, “kuruş artırım” sisteminde malın “%89’a varan oranda indirimle” satın alınması vaat edilmektedir. Bu nedenle “kuruş artırım” sisteminin “eğlenceli alışveriş”ten çok “şans oyunu/kumar” niteliği taşıdığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanında, bu sistemi uygulayan internet sitelerinden, sistemin işleyişinde ve tanıtımında kullanılan yöntemlerde kişilerin bilinçli bir şekilde yanıltılması yoluyla gelir elde edilmesini amaçlayanların bu faaliyetlerinin de “dolandırıcılık” tanımına uyduğu anlaşılmaktadır

ONLINE PENNY AUCTIONS: ARE THEY AUCTION, GAMBLING OR FRAUD?

The increasing number of people who can access to the internet combining with the marketing strategies has increased internet shopping as well as created new types of it. There are some concerns about the “penny auction” internet sites claiming they are in fact a gambling sites rather than “newly emerging shopping style”. Unlike traditional auctions, a penny auction system generates most of its revenue from “bidding fees” expended by the competitors. With the “bidding fees” consumers buy the chance of buying a good in a big discount. While the winner is promised a “prize” in a gambling or in lottery the “penny auction” system names it “up o %89 discount”. Because of this, “penny auction” system mirrors the characteristics of “gambling/lottery” rather than “fun shopping”. In addition to this, if a “penny auction” websites deceives its customers on purpose with fake and false advertising in order to maximize its revenue, this can be regarded as a type of “fraud”

Kaynak Göster

APA Yılmaz, A . (2016). “KURUŞ ARTIRIM” SİTELERİ: AÇIK ARTIRMA MI? SANS OYUNU MU? YOKSA DOLANDIRICILIK MI? . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290195