Kitap tanıtımı, Güner Doğan, "Venediklü ile Dahi Sulh Oluna” 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı-Venedik İlişkileri

Öz Genelde Osmanlı Devleti’nin başta Venedik olmak üzere bazı İtalyan kent devletleriyle olan siyasi ilişkileri üzerine çalışmaları olan Güner Doğan, doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi’nde 2016 yılında ‘Osmanlı-Venedik Egemenliğinde Balkanlar ve Dalmaçya Kıyıları: Savaş, Diplomasi ve Sınır (1691 – 1721)’ başlıklı teziyle almıştır. Diplomasi tarihi yazarın bir diğer akademik ilgi alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, Universita di Bologna ile gerçekleştirdiği proje kapsamında yayımlanmış ‘Boundary Letters Ottoman Officials to Luigi Ferdinando Marsili (1699-1701)’ başlıklı bir çalışmanın da editörlüğünü üstlenmiştir. Akademik yaşamı boyunca çeşitli İtalyan üniversitelerinden almış olduğu burslarla edindiği İtalyanca bilgisi, yazara İtalyan arşivlerinde araştırma yapma imkânı sağlamıştır. Özünü yazarın doktora tezinin oluşturduğu bu kitap, kullandığı Osmanlı arşiv belgelerinin yanı sıra Venedik arşiv kaynaklarıyla iki tarafın resmi siyasetlerinin gelişmelere hangi açıdan yaklaştıklarını ortaya koyması bakımından önemli bir çalışma olarak değerlendirilmektedir.   
Anahtar Kelimeler:

Venedik, Osmanlı Devleti

Kaynakça

Doğan, Güner (2017). "Venediklü ile Dahi Sulh Oluna” 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı-Venedik İlişkileri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kaynak Göster

APA Yirşen, R . (2019). Kitap tanıtımı, Güner Doğan, "Venediklü ile Dahi Sulh Oluna” 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı-Venedik İlişkileri . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 257-259 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/44137/522027