Kitâbiyat: Ayazlı, Özlem (2017). Sarı Uygurcanın Grameri ve Eski Türkçe ile Karşılaştırmalı Söz Varlığı. İstanbul: Kesit Yayınları.

Öz Ayazlı, Özlem (2017). Sarı Uygurcanın Grameri ve Eski Türkçe ile Karşılaştırmalı Söz Varlığı. İstanbul: Kesit Yayınları.

Kaynakça

Ayazlı, Özlem (2017). Sarı Uygurcanın Grameri ve Eski Türkçe ile Karşılaştırmalı Söz Varlığı. İstanbul: Kesit Yayınları.

Kaynak Göster

APA Yıldız, H . (2018). Kitâbiyat: Ayazlı, Özlem (2017). Sarı Uygurcanın Grameri ve Eski Türkçe ile Karşılaştırmalı Söz Varlığı. İstanbul: Kesit Yayınları. . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 243-245 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/36351/411144