Kırgızistan’ın Uluslararası Ülke Ümajı Çalışmaları ve Sosyal Medyada Yansıma Biçimleri

Öz Hızla ve sürekli değişen dünyada, ülkeler de yeni gelişmelere ve teknolojilere uyum sağlamak zorundadır. Bu uyum süreci, ülkelerin de kendilerini bir marka ya da herhangi bir ürün gibi konumlandırmalarına neden olmaktadır. Bu amaçla ülkeler, uluslararası arenada kendilerini tanıtmak, belirli bir yer edinmek ve bu yeri korumak adına çeşitli tanıtım, pazarlama, halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi gibi faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde çeşitli medya kanalları kullanılmaktadır. Bu anlamda sosyal medya günümüzün en hızlı, güncel, ucuz ve etkili bir aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacını Kırgızistan’ın 1991 yılından bugüne kadar ülke imajı çalışmalarını tanımlamak ve sosyal medyadaki bu ülke imajını etkileyen yansımalarının tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda günümüzün en popüler sosyal ağı Facebook ele alınarak Kırgızistan ile ilgili 2017 yılına ait tüm yansımalar değerlendirilmiştir. Çalışmanın yöntemi Simon Anholt’un ülke imajını ölçme modeline dayandırılmıştır. Kırgızistan’ın ülke imajı çalışmalarının doğa ve özgün kültürünü tanıtma üstünden turizm ile bağlantılı olarak gerçekleştirildiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Facebook’taki Kırgızistan ile ilgili paylaşımların ağırlıklı olarak siyaset konusunda olduğu tespit edilmiştir. 

Kaynakça

Abdrazakova, R. (2013). Kırgızstan razrabotal svoy brend. http://www.sostav.ru/publication/kyrgystan-razrabotal-svoj-brend-6411.html. 07.04.2018

Akunova, Z. (2016). Olimpiada koçevnikov. www.gazeta.kg.

Anholt, S. (2005). Nation brands as context and reputation. Place branding. doi: 10.1057/palgrave.pb.5990023.

Anholt, S. (2010). Places. İdentity, image and reputation. İngiltere: Palgrave Macmillan.

Bayşuakov, A. (2007). Strategicheskaya matriza Kırgızstana. Moskova: Ekonomik Stratejiler Enstitüsü.

Bihu Wu, J.Z., Morrison, A. M. & Ying-Chen Chen, C. T. (2016). How country image affects tourists’ destination evaluations: a moderated mediation approach. Hospitality & Tourism Research, 20 (10), 2-3.

Camankulov A. (kişisel iletişim,18 Kasım 2017).

Dinnie, K. (2008). Nation branding. Concepts, issues, practices. İngiltere: Elsevier.

Fedorenko, V. (2015). Timeline of Central Asia (1918-2014). Washington: Rethink İnstitute.

Gürbüz, Y.E. (2011). Orta Asya’nın ortasında bir ada: Kırgızistan. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (15), 419-447.

Han, C.Min (1989). Country image: halo or summary construct? Marketing research, 26 (9), 222-223.

http://www.discoverkyrgyzstan.org. Erişim tarihi: 20.04.2018

https://lenta.ru/news/2007/12/18/santa/. Erişim tarihi: 20.04.2019

https://scholar.google.com. Erişim tarihi: 27.04.2018

https://www.academia.edu. Erişim tarihi: 27.04.2018

https://www.open.kg/allnews/important/print:page,1,588-skolko-budet-stoit-dollar-v-marte-2016-goda-v-rossii-mnenie-analitikov.html. Erişim tarihi: 12.03.2018

I Dünya Göçebe Oyunları Raporu. (2014). Erişim adresi: http://worldnomadgames.com.

Kotler, Ph. (2017). Answers Your Questions on Marketing. 06.06.2017 tarihinde http://www.kotlermarketing.com/phil_questions.shtml adresinden edinilmiştir.

Marat, E. (2009). Nation branding in Central Asia: A new campaign to present ideas about the state and the nation. Europe-Asia Studies, 61 (7), 1123-1136.

Moilanen, T., & Rainisto, S. (2009). How to brand nations, cities and destinations. İngiltere: Palgrave Macmillan Yayınevi.

Nagashima, A. (1970). A comparison of Japanese and US attitudes towards foreign products. Journal of Marketing, 34 (1), 68-74.

Nas, A. (2017). Branding and national identity: the analysis of “Turkey: discover the potential” campaign. Bilig Dergisi, 83, 204-205.

Özdemirci, A., & Önder, H.B. (2018). Uluslararası halkla ilişkiler yoluyla ülke algısı ve imajı oluşturmak: Almanya’da Türkiye algısı ve imajı üzerine ampirik bir araştırma. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi.17 (1), 65-66.

Özkan, A. (2014). Role of public diplomacy in establishing nation branding and public diplomacy possibilities of Turkey. European Journal of Research on Education, Special Issue: International Relations, 3.

Özkan, A. (2015). 21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi İmkânları. Stratejik Rapor No 70, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Üniversitesi, ss. 3-4.

Palmer, J.N. (2006). Economic transition and the struggle for local control in ecotourism development: the case of Kyrgyzstan. Journal of Ecotourism, 5 (1),44.

Schooler, R.D. (1965). Product bias in the Central American common market. Journal of Marketing Research, 2 (4), 394-397.

Schooler, R.D., & Sunoo, D.H. (1969), “Consumer perceptions of international products”. Social Science Quarterly, 49, 886-90.

Szondi, G. (2008). Public diplomacy and nation branding: conceptuaş similarities and differences. Discussions papers in diplomacy. Hollanda: Netherlands İnstitute of İnternational Relatıons Clingendael.

Turan, G. (2007). Piyasa ekonomisine geçiş ülkelerinde yoksulluk ve gelir eşitsizliği. Kamu-İş, 121-135.

Wang J. (2014). 8 lessons of nation branding. https://uscpublicdiplomacy.org/blog/8-lessons-nation-branding.

Wilkinson, C. (2015). Imagining Kyrgyzstan's nationhood and statehood: reactions to the 2010 Osh violence. Nationalities papers. Nationalism and Ethnicity, 43 (3), 418.

Yurdigül, A., Erkan, T. (2018). Medyada yoksulluğun sunumu: Kırgızistan yazılı basını üzerine bir inceleme. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu: Göç, Yoksulluk ve Kimlik (s. 513-531) içinde. Bişkek, Kırgızistan.

Kaynak Göster

APA Narinova, V , Yurdigül, A . (2020). Kırgızistan’ın Uluslararası Ülke Ümajı Çalışmaları ve Sosyal Medyada Yansıma Biçimleri . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 549-567 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/56076/647300