KARADENİZ LİMANLARINDA RO-RO TAŞIMACILIĞI VE GELİŞİMİ

Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler aralarındaki ticaretin büyük bir bölümü tarihin uzun dönemlerinden bu yana deniz yolu ile yapılmaktadır. Aynı zamanda son elli yılda Karadeniz ülkeleri ile diğer ülkeler arasında karşılıklı olarak ticaretin artığı bilinmektedir. Farklı taşımacılık modlarında süregelen taşımacılıkta son yıllarda artan bir Ro-Ro trafiğine rastlanılmaktadır. Karadeniz limanlarında doğu batı ve kuzey güney yönlerinde taşımacılığın olduğu görülmektedir. Taşımacılık 2010 yılına kadar yoğun olarak Trabzon limanı çıkışlıyken sonrasında Samsun limanına yönlendiği anlaşılmaktadır. Doğu batı istikametinde Batum çıkışlı olarak batı ve kuzey batı limanlarına Ro-Ro taşımacılığın olduğu görülmektedir. Son yıllarda Ro-Ro taşımacılığına yeni hatlar ve gemiler eklenerek aratan bir değere ulaştığı anlaşılmaktadır

RO-RO TRANSPORTATION AND ITS DEVELOPMENT AT THE PORTS OF

Primordially, a large part of the trade between the countries in the Black Sea coast is carried out by sea. At the same time in the last fifty years, the trade is known to increase between Black Sea countries and other countries. That can be seen, the Ro-Ro traffic is growing in recent years while the transport continued with different transport modes. It can be seen, transportation is carrying out both east-west and north-south direction at Black Sea ports. It is understood that, the transportation is intensely carrying out from the ports of Zonguldak, Trabzon and Samsun. It seems, the Ro-Ro transportation of the east-west direction, starts from Batumi and extends to western and north-western ports. In recent years, Ro-Ro transportation was understood to be increased with the addition of new lines and ships

Kaynak Göster

APA Başar, E , Erol, S , Yılmaz, H . (2015). KARADENİZ LİMANLARINDA RO-RO TAŞIMACILIĞI VE GELİŞİMİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 71-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290160