“KANAL İSTANBUL” PROJESİ KARADENİZ KIYISINDAKİ DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERİMİZE ETKİSİ VE MONTRÖ SÖZLEŞMESİ

Türk Boğazları’ndan gemi geçişinin hukuki alt yapısı 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile belirlenmiştir1. Ticari ve askeri gemilerin Türk Boğazlarından geçişini düzenleyen sözleşme, Türkiye de dahil bütün taraf ülkeler için önem taşıdığı gibi ticari amaçlı Türk Boğazları’nı kullanan diğer taraf olmayan devletler için de geçerlidir. Bölgeye ilişkin son dönemlerde gündeme gelen “Kanal İstanbul Projesi” uluslararası kamuoyunun dikkatini tekrar Türk Boğazları’na çekmiştir. Bu çalışmada projenin Karadeniz kıyısındaki Devletlerle olan ticari ve siyasi ilişkilerimize getireceği özel durumlar Montrö Sözleşmesi de dikkate alınarak sosyal, ekonomik, siyasi, ekolojik ve hukuki boyutları irdelenmiştir

"CANAL ISTANBUL" PROJECT AND THE EFFECT OF BLACK OUR RELATİONSHİP WİTH THE MONTREUX CONVENTİON İN COASTAL STATES

The legal structure of the ship passage through the Turkish Straits was determined by 1936 Montreux Straits Convention. Commercial and contract regulating the passage of military ships through the Turkish Straits, Turkey is as important for all parties, including countries not party to apply to other states that use commercial Turkish Straits. The agenda for the region in recent years "Canal Istanbul Project" has attracted international attention again to the Turkish Straits. This study will bring our commercial and political relations with the State on the Black Sea coast of the project taking into account the special circumstances Montreux Convention of social, economic, political, ecological and legal aspects were discussed

Kaynak Göster

APA Akkaya, M . (2015). “KANAL İSTANBUL” PROJESİ KARADENİZ KIYISINDAKİ DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERİMİZE ETKİSİ VE MONTRÖ SÖZLEŞMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 242-262 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290170