KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM DİYEN KADINLAR: AİLE İÇİ ŞİDDET ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA

Kadına şiddet yeryüzünde tüm toplumların ortak sorunu olarak göze çarpmaktadır. Bu şiddet dil, din, yaş, sosyal statü dinlemeden tüm kadınların hayatlarının bir dönemde karşılaşabileceği toplumsal bir zafiyettir. Bazen bir baba, bazen bir koca bazen de bir yabancı bu şiddetin baş aktörü olarak kendini gösterir. Kadın naiftir, kırılgandır, öğretilmemiştir ona bununla nasıl baş edebileceği ama tembihlenmiştir de evde yaşananın evde kalacağı… Bu nedenle çalışmamızda toplumların ortak sorunu olan aile içi şiddet olgusu irdelenmiş ve bu bağlamda da susan kadınların suskunluklarına çektiği fotoğraflarla tercüman olmayı amaçlayan kadın fotoğraf sanatçısı Ümit Karalar’ın fotoğraf sergisinde yer alan obje kullanımlı üç adet fotoğraf, 20. yüzyıl dilbiliminin ‘babası’ olarak tanınan dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün göstergebilim sistemi üzerinden yola çıkılarak çözümlenmiştir

WOMEN EXPOSED TO SEVERE VIOLENCE BUT REMAINING DULL SILENT: A SEMIOTICAL STUDY ON VIOLENCE WITHIN FAMILY

Violence to women stands out as common problem of all societies all over the world. This violence is a social weakness which all women face during a period in their lives regardless of language, religion, age and social status. Sometimes a father, sometimes a husband or a stranger could act as the leading actor of such violence. A woman is naive, fragile and not taught how to deal with that but is warned what happens in home stays inside… Therefore, notion of family violence, a common trouble of societies, has been examined in the study and in this respect, 3 photos, used as an object displayed in photograph expedition of Ümit Karalar, a photograph artist of women, aiming to interpret quietness of women through photos, were analyzed regarding semiotics of Ferdinand de Saussure, known as “father” of linguistics in the 20th century

Kaynak Göster

APA Güdekli, A . (2014). KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM DİYEN KADINLAR: AİLE İÇİ ŞİDDET ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 78-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27572/290143