İslami Bankacılık ve Finansa Giriş

Introduction to Islamic Banking and Finance

Kaynak Göster

APA Balı, S . (2011). İslami Bankacılık ve Finansa Giriş . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 2 (4) , 193-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27568/290075