İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SENDİKA

Gün geçtikçe daha da gelişen iletişim teknolojileri ve bilgi paylaşımı artık insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde tüm örgüt yapılarını değiştiren bu yenilikler şüphesiz sendikal örgütlenmeleri de etkilemiştir. Bireylerin birleşerek güçlerini kullandıkları sendikaların örgütlenmesinde, önümüzdeki yıllar da bu teknolojilerin en önemli aktörlerden biri olarak karşımıza çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu bağlamda makalemizde, sendikalar bu yeni düzende kendilerine sağlam yerler edinebilmek ve örgütlenme süreçlerini daha etkin bir hale getirmek için hangi yolları izleyebilecekleri tartışılmaya çalışılmıştır

COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND TRADE UNION

Developing day by day and sharing of information communication technologies has now become an integral part of human life. Today, these innovations are changing the structure of the entire organization without a doubt affected the trade union organizations. Individuals combine their power in the organization of trade unions in the coming years, the emergence of these technologies are likely seen as one of the most important actors. In this context, article, trade unions established themselves in order to acquire these new processes and organization to make it more effective ways in which you can follow is discussed

Kaynak Göster

APA Gökalp, İ . (2013). İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SENDİKA . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 63-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27571/290130