Halk Kültürü Bilgi ve Belge Sistemi (HAGEM) Arşivinde Ordu Yöresi Halk Müziği Derlemeleri

Öz Bir yörede söylenen türkülerin bütün yurda yayılmasında ve benimsenmesinde derleme çalışmaları büyük paya sahiptir. Bugüne kadar resmî kurumlar aracılığıyla sahaya çıkılarak binlerce türkü derlenmiş; bu türküler koro, radyo ve televizyon yayınları aracılığıyla yurdun dört bir yanındaki vatandaşlara dinletilmiştir. Türkiye’de resmî olarak Ankara Devlet Konservatuvarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT bu derleme çalışmalarını belirli bir program çerçevesinde gerçekleştirmiş ve toplanan türküleri arşivlerine almışlardır.Ordu yöresi, halk müziği kültürü açısından oldukça zengin bir repertuvara sahiptir. Bu durumun oluşmasında coğrafi konumun ve yayılışın büyük bir etkisi vardır. Ayrıca içerisinde barındırdığı farklı kültür etkenleri de bu zenginliği oluşturan diğer önemli unsurlardır. Bu unsurları gerçekleştirilen derleme çalışmalarında tespit etmek mümkündür. Bu çalışmamızda Kültür ve Turizm Bakanlığının 6-15 Mayıs 1983 tarihlerinde Ordu yöresinde gerçekleştirdiği halk müziği derleme kayıtlarının “ayrıntılarını” ilk defa ortaya koymuş olacağız.

Kaynakça

Caferoğlu, Ahmet (1994), Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Ankara: TDK Yayınları. Can, Taner ve Turhan, Salih (2007), Ordu Türküleri, Ankara: Ordu Belediyesi Kültür Yayınları. Çobanoğlu, Özkul (2010), Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları. URL: [Erişim: 15.9.2017] https://www.youtube.com/watch?v=mbfwrpnxeUI

Kaynak Göster

APA Yılmaz, O . (2018). Halk Kültürü Bilgi ve Belge Sistemi (HAGEM) Arşivinde Ordu Yöresi Halk Müziği Derlemeleri . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 141-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/36351/342540