HALİT FAHRİ OZANSOY BİBLİYOGRAFYASI

Türk edebiyat tarihinde Halit Fahri Ozansoy , Millî edebiyat devri Türk edebiyatında ‘hecenin be airinden biri’ olarak öhret kazanmı bir air ve yazardır. ‘Halit Fahri Ozansoy Bibliyografyası’ adlı bu yazı, onu eserleri ve hakkında yazılanlarla birlikte belli bir sınıflandırmaya tabi tutarak edebiyat dünyasına sunmaktadır. Halit Fahri Ozansoy, ömrünü bo a geçirmemi ve kaleminin hakkını vermi bir air ve yazardır

BIBLIOGRAPHY FOR HALT FAHR OZANSOY

Halit Fahri Ozansoy in the history of Turkish literature is a poet and writer who gained fame as ‘one of five poets of syllable’ in the Turkish literature of national literary period. This writing named ‘Bibliography for Halit Fahri Ozansoy’ is presented to the world of literature by a certain classification along with his works and works that is written about him. Halit Fahri Ozansoy is a poet and writer who never had wasted his life and had given the right of him pencil

Kaynak Göster

APA Çalışkan, A . (2012). HALİT FAHRİ OZANSOY BİBLİYOGRAFYASI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 21-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27570/290096