Enderunlu Sâmî Dîvânı (Katledilen Babanın Şiirle Alınan İntikamı)

Öz Bir edebiyat araştırmacısının, kayda geçen bir bilginin yanlış olduğunu fark etmesi, onu yeni bir bilgiye götürebilmektedir. Yazar Necip Fazıl Duru’nun da Enderunlu Sâmî ile tanışması, Tuhfe-i Nâîlî’de karşılaştığı hoş bir yanlışlık sayesindedir. Bahsi geçen eserde aynı isimli başka bir şaire ait olduğu belirtilen Dîvân’ın aslında Enderunlu Sâmî’ye ait olduğunu keşfeden yazar, bu Dîvân’ı yayınlayarak, ilgilisinin gözünden kaçmış, keşfedilmemiş eser(ler)i keşif hayalini gerçekleştirmek istemiştir. Yazar, Enderunlu Sâmî’nin, yaşadığı dönemin sanatçıları ile kıyaslanabilecek ölçüde bir şair olmamasına rağmen, en azından Kılıç Ali Paşa’ya yazmış olduğu hicviye ile edebiyat tarihinde sağlam bir yere sahip olması gerektiğini düşünür. Zira onun hakkında söylenmemiş pek çok şey bu hicviyede söylenmiştir. Bu bakımdan dönemine ışık tutan eser, kanaatimizce Kılıç Ali Paşa’ya dair kayda geçilmesi gereken pek çok yeni bilginin bulunduğunu göstermektedir. “Enderunlu Sâmî Dîvânı (Katledilen Babanın Şiirle Alınan İntikamı)” adlı bu kitap, üç ana bölümden müteşekkildir. “Sâmî’nin Hayatı, Şiir Anlayışı, Eserleri” adlı birinci bölümde, başlığı oluşturan unsurlar ayrı ayrı ele alınmıştır.

Kaynakça

Doç. Dr. Necip Fazıl DURU, Enderunlu Sâmî Dîvânı (Katledilen Babanın Şiirle Alınan İntikamı), Gece Kitaplığı, Ankara, Eylül 2017

Kaynak Göster

APA Ataman, S . (2017). Enderunlu Sâmî Dîvânı (Katledilen Babanın Şiirle Alınan İntikamı) . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 717-718 .