Dijital Boyamanın Evriminde Sanal Gerçeklik Boyutu

Öz Sanat tarihi boyunca gerçekliği sorgulayıp, ona ulaşma çabası içerisinde olan insanlar her dönemin kendi şartlarında sahip olduğu yüksek teknolojisini kullanmaya çalışmışlardır. Teknolojinin sanat ile birlikteliği, çeşitli tekniklerin gelişimine olanak sağlarken, sanatçıları/tasarımcıları da yeni arayışlara itmiştir. Bilgisayarın icadı ile başlayan dijitalleşme süreci sanat üretiminde ifade biçimlerine alternatifler getirmiş, ortaya çıkan yeni medya ortamına uyarlanmış sanatsal üretim tekniklerinin önünü açmıştır. Geleneksel boyama ile yapılan çalışmalar, bilgisayar destekli yazılımlar ve donanımlar ile dijital ortamda yapılabilir hale gelmiştir. Önceleri, basit düzeyde çizim ve boyama yapılabilen grafik yazılımlar ve donanımların gelişmesi, iki boyutlu düzlemde üç boyutlu görüntüler yaratmayı mümkün kılmıştır. Daha sonraki süreç içerisinde, gelişen teknolojik imkanlara ayak uyduran dijital boyama teknikleri 3 boyutlu veya sanal gerçeklik ortamında uygulanabilir hale gelmiştir. Şüphesiz ki, bu seviyeye ulaşan dijital boyama tekniklerinin tarihine değinmek gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada, öncelikle sanat ve tasarım alanında gerçeklik algıları üzerine genel bir değerlendirme yapılmış, sonrasında ise, dijital boyama tekniklerinin gelişim sürecinden bahsedilerek sanal gerçeklik boyutuna ulaşan boyama konusunda teknik bilgiler verilmiş ve gelecekteki kullanım alanlarına dair öngörülerden söz edilmiştir.

Kaynakça

Akdenizli, F. (2018). Grafik Tasarımcıya Getirdiği Olanaklar Açısından Sayısal Renk Sistemlerinin Gelişimi. Medeniyet Sanat Dergisi, 4(1), 8-20. https://dergipark.org.tr/tr/pub/medeniyetsanat/issue/39942/408954


Çakmak, S. (2019). Dijital Sanatta Yaratıcı Bir Biçim Olarak Airbrush Tekniği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9(20), 54-68. doi: 10.16950/iujad.646118

Çizgen, G. (2007). Sanat Köprüsü Sırat Köprüsü. İstanbul: Arkeoloji Sanat Yayınları.

Dönmez, S. ve Erkılıç, H. (2018). 360 Derece Sanal Gerçeklik Uygulamalarını Sinema Kuramı Üzerinden Okumak Mümkün Mü? Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 40-56. https://dergipark.org.tr/tr/pub/meusbd/issue/43724/495746

Dursun, N. (2013). Evrimleşen Grafik ile İllüstrasyon ve Animasyon İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3NIdAizl371FKzYOQ5O5REl6Yp
YBtzmDkRcOl9mcIPRd

Dündar, F. (2013). Dijital Sanatın Gerçekliğinin İrdelenmesi. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(2), 103-111. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/issue/22122/237593

Ferhat, S. (2016). Dijital Dünyanın Gerçekliği, Gerçek Dünyanın Sanallığı Bir Dijital Medya Ürünü Olarak Sanal Gerçeklik. TRT Akademi, 1(2), 724-746. https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252178

Kuruüzümcü, R. (2010). Bir Dijital Ortam ve Sanat Formu Olarak Sanal Gerçeklik. Sanat Dergisi, 0(12), 93-96. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunigsfd/issue/2600/33460

Öztürk Ç. G. (2018). Tarih Öncesi Dönemlerde İletişim. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Etkileşim Dergisi, (2), 142-156. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usuifade/issue/45044/562244

Sağlamtimur, Z. Ö. (2010). Dijital Sanat. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 213-238. https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/263/975846.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sherman, R. W. ve Craig, A. B. (2003). Understanding Virtual Reality. California, USA: Elsevier Science.

Yengin, D. Ve Bayrak, T. (2018). Tüketimin Oyunlaştırılmasıyla Artırılmış Gerçeklik. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Etkileşim Dergisi, (1), 56-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usuifade/issue/45033/561904

https://en.dpm.org.cn/collections/collections/2015-03-27/843.html Erişim Tarihi 03 Ocak 2020
https://history-computer.com/ModernComputer/Software/Sketchpad.html Erişim Tarihi 27 Aralık 2019


https://www.loc.gov/collections/panoramic-photographs/articles-and-essays/a-brief-history-of-panoramic-photography/ Erişim Tarihi 23 Aralık 2019
http://www.medienkunstnetz.de/works/nude/ Erişim Tarihi 03 Ocak 2020


https://www.comuseum.com/blog/2017/09/15/one-thousand-li-of-rivers-and-mountains/ Erişim Tarihi 23 Aralık 2019


https://studiobehind90.com/how-to-create-360-panorama-painting-in-photoshop/ Erişim Tarihi 13 Ocak 2020


http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/computer-art-history/ Erişim Tarihi 27 Aralık 2019


https://www.artstation.com/artwork/Dl94E Erişim Tarihi 12 Ocak 2020


https://www.youtube.com/watch?v=mNpEXcORrNM Erişim Tarihi 14 Ocak 2020


https://www.youtube.com/watch?v=AE50C3YQHYI Erişim Tarihi 14 Ocak 2020

Kaynak Göster

APA Kara, M . (2020). Dijital Boyamanın Evriminde Sanal Gerçeklik Boyutu . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 24-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/53307/678770