ÇEKTİRME GEMİSİNİN TARİHİ VE DÖNEMİN TİCARİ FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dünya ekonomisinin ve teknolojinin gelişmesi ve küresel ticaretin artmasına paralel olarak ticari gemilerin sayılarında ve taşıma kapasitelerinde artış gözlemlenir iken, yıllar içinde gemi inşa teknikleri ve sevk sistemleri de geliştirilmiştir. Uluslararası Denizcilik Örgütünün(IMO) gemilere yeni donanımlar eklenmesi veya çıkartılmasına ilişkin kararlar alırken özellikle yaşanan deniz kazalarını değerlendirdiği bilinmektedir. Zamanın teknolojisin gerisinde kalan birçok elektronik cihaz yerini IMO standartlarını karşılayan modern cihazlara bırakmıştır. Bu bağlamda yapılan uygulamalar incelendiğinde, denizcilik mesleğinin teknikleri güncellenir iken denizcilik tarihinden çıkarılan derslerin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, 16.yüzyıl ile 20.yüzyılın son çeyreği arasında nakliye gemisi olarak kullanılan ve en son şekli ile “Çektirme” ismi ile bilinen ahşap gemilerin özellikleri ve dönemin ticari faaliyetlerindeki önemi incelenmiştir

A STUDY ABOUT THE BRIEF HISTORY OF THE VESSEL NAMED “ÇEKTİRME” AND ITS ROLE ON THE COMMERCIAL ACTIVITIES OF ITS AGE

In parallel with the growth of the world economy and technology, and the increase in global trade in the number and the carrying capacity of commercial vessels increased, shipbuilding techniques and propulsion systems have also been developed over the years. It is known that when International Maritime Organization (IMO) makes decisions on adding or removing new equipment on merchant ships it especially evaluates the marine accidents. Many electronic devices which fell behind the modern technology are replaced by modern equipment that meets IMO standards. When the practices in this context are examined, the importance of learning from maritime history in updating the techniques of maritime profession is understood. In this study, the particulars of wooden vessels which were used as merchant ship between 16th century and the last quarter of the 20th century and whose latest form is known as Çektirme, and its importance on commercial activities of that age are analyzed

Kaynak Göster

APA Turna, İ , Pirim, A . (2015). ÇEKTİRME GEMİSİNİN TARİHİ VE DÖNEMİN TİCARİ FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 119-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290163