CAKA Keman Eğitimi Yaklaşımı ve Rotasyon Masterclass Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

Öz CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) Yaklaşımı dünyaca ünlü Türk Keman virtüözü Cihat Aşkın’ın 2001 yılından bu yana Türkiye’nin birçok farklı ilinde hayata geçirdiği keman eğitimi programıdır. CAKA Keman Eğitimi Yaklaşımı ile müzik eğitimini yaygınlaştırarak keman çalmaya özendirmek ve yetenekli bireylerin keşfedilerek ulusal ve uluslararası alanda desteklenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ülkenin farklı şehirlerinde keman çalan ya da çalmayan bireyler yetenek ve yaşlarına bakılmaksızın programa dahil edilmektedir. Yaşam boyu öğrenmeyi esas alan bu yaklaşım 7’den 70’e eğitim felsefesini savunmaktadır. Müziği ve keman çalmayı seven, mesleki amaçlarla olmasa dahi kendini müzik yoluyla ifade edebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu araştırmada, CAKA Yaklaşımının önemli unsurlarından olan Rotasyon Masterclass uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu etkinliklerde performans gösteren öğrencilerin kendilerini gözlemlemeleri ve değerlendirmeleri üzerine bir “Öz Değerlendirme Formu” oluşturulmuştur. Bu formda öğrencilere, kendi performanslarına yönelik masterclassta yaşamış oldukları deneyimleri yorumlamaları amacıyla çeşitli sorular yöneltilmiştir. Form sonuçlarında elde edilen veriler nitel yöntemlere başvurularak yorumlanmıştır.

Kaynakça

Bali, S. ve Yedig, S. (2002). Cihat Aşkın ile Röportaj. Andante Ekim-Kasım,1(1).

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Şimsek, H. ve Yıldırım, A. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

http://www.ankaracaka.com/images/stories/dosyalar/caka-tanitim.pdf

Kaynak Göster

APA Görsev Kılıç, G , Türkmen, U . (2020). CAKA Keman Eğitimi Yaklaşımı ve Rotasyon Masterclass Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 352-372 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/56076/654253