BİR TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ OLARAK FESTİVAL ETKİNLİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yapılan bu çalışmada Türkiye’de düzenlenen festivallerin temalarına, düzenlenme zamanına ve düzenlendiği bölgelere göre sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 81 genel belediyelenin faaliyet raporları incelenerek veriler elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de bir yıl içinde farklı içeriğe sahip olan toplam 1254 festival düzenlendiği tespit edilmiş olup en fazla sayıda festivalin Marmara Bölgesinde ve en az sayıda festivalin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirildiği ortaya konulmuştur. “Kültür” temalı festivaller Türkiye’de en yüksek düzeyde düzenlenen temalı festivaller iken, “İş” temalı festivaller ise en düşük faaliyet olanağına sahip etkinlikler olarak ortaya çıkmaktadır. Temmuz ayı en fazla, Aralık ve Ocak aylarının ise en az festivalin düzenlendiği aylar olduğu sonucu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında, Türkiye’de festivallerin daha etkin pazarlanmasına yönelik destinasyon yöneticilerine çeşitli bakış açılarından öneriler sunulmuştur

BİR TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ OLARAK FESTİVAL ETKİNLİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

In this study, It is aimed to classify festivals conducted in Turkey according to their theme, month and region. To fulfill this aim, necessary information about festivals have been obtained by scrutinising annual reports of 81 municipalities and the ministry of culture and tourism. In conclusion, it is concluded that 1243 festivals consisting of different themes were organized in 2013. Besides this result, while Marmara region was founded to host the largest number of festivals, Southeaster Anatolian region was ranked in the bottom in terms of festival number. Regarding distribution of festivals by theme, Culture themed festivals were ranked as having the highest number while business themed festivals were conducted fewest. As to prevalence of festival by months. İt was come up with that while July has the largest festival population, both January and December were ascertained to host fewest festivals in number. Implications about effective marketing strategies for destination administrator in Turkey were presented from different perspectives

Kaynak Göster

APA Giritlioğlu, İ , Olcay, A , Özekici, Y . (2015). BİR TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ OLARAK FESTİVAL ETKİNLİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 306-323 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289998