ATASÖZLERİYLE KARIŞTIRILAN DEYİMLER

Bu çalışmada Türkçe Atasözleri Sözlüklerinde karşılaşılan bazı yapıların, atasözü mü yoksa deyim mi olduğu konusu irdelenmiştir. Bu bağlamda deyim olduğu halde atasözüymüş gibi değerlendirilen yapıların neden deyim olduğu üzerinde durulmuştur. Deyimden dönüştürülmüş bazı yapıların atasözleri sözlüklerinde değil de deyimler sözlüklerinde yer almalarının daha uygun olacağı açıklamalarıyla ve örnekleriyle belirtilmiştir. Çalışmaya alınan örnekler Türk Dil Kurumu tarafından 21. 07. 2009 tarihinde kullanıma açılan genel ağ sayfasındaki “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü”, Prof. Dr. İsmail Parlatır tarafından hazırlanmış olan “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü-1 Atasözleri Sözlüğü” ve Nurettin Albayrak tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Türkçesinde ATASÖZLERİ” adlı yapıtlardan seçilmiştir

IDIOMS CONFUSED WITH PROVERBS

In this study, it has been discussed that whether some structures encountered in the Turkish Idioms Dictionaries are either proverbs or idioms. In this context, grounds why some structures evaluated as proverbs are actually idioms have been underlined, It has been illustrated with examples and explanations that why some structures transformed from idioms should be included in dictionaries of idioms, not in proverbs. The samples in the study have been selected from the works named “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü” which brought into service by Turkish Language Association (Türk Dil Kurumu) on a general network page on 21st July 2009, “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü” prepared by Prof. Dr. İsmail Parlatır and “Türkiye Türkçesinde ATASÖZLERİ” prepared by Nurettin Albayrak

Kaynak Göster

APA Akyalçın, N . (2010). ATASÖZLERİYLE KARIŞTIRILAN DEYİMLER . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 15-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27565/290018