Ahmet Şefik ŞENLİK’in Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar Adlı Eseri Üzerine

Öz  -

Kaynakça

-

Kaynak Göster

APA Yeşilkaya, M . (2018). Ahmet Şefik ŞENLİK’in Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar Adlı Eseri Üzerine . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 443-444 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/38639/425218