2. AHİYAVA-HİTİT İLİŞKİLERİ VE AHHİYAVALILARIN BATI ANADOLU’DAKİ FAALİYETLERİ

Batı Anadolu, Hitit ve Ahhiyava krallıkları arasındaki büyük mücadelenin cereyan ettiği bölgedir. Çünkü Hititler bu bölgedeki hakimiyetlerini devam ettirmek isterken, Ahhiyava kralları bu gücü parçalamaya çalışmışlardır. Bölgedeki federatif devletler varlıklarını sürdürebilmek için bazen Ahhiyava Krallığı’nın bazen da Hitit Krallığı’nın yanında yer almışlardır

AHHIYAWA-HITTITE RELATIONS AND THE ACTIVITIES OF AHHIYAWAIANS ON WESTERN ANATOLIA

Western Anatolia, is a region where a great struggle occured between the Hittite Kingdom and Ahhiyava Kingdom. Because the Hittite Kingdom wanted to continue its sovereignty in this region while Ahhiyava Kings were trying to break this power. The federative states in this region acted sometimes on the side of Ahhiyava Kingdom and sometimes on the side of Hittite Kingdom for continue their existence.

Kaynak Göster

APA Ay, Ş . (2010). 2. AHİYAVA-HİTİT İLİŞKİLERİ VE AHHİYAVALILARIN BATI ANADOLU’DAKİ FAALİYETLERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 27-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27565/290019