19. YÜZYIL’DA TİREBOLU LİMANI

Doğu Karadeniz kıyısında küçük bir kale liman şehri olan Tirebolu, bölgenin ticari hareketliliğinin canlanmasıyla bir gelişim içine girmiştir. Özellikle XVIII. yüzyılın sonları ve XIX. yüzyılda Ruslar ve diğer Avrupa devletlerinin Karadeniz’de ticarete başlaması bölge kentlerinin gelişimini hızlandırmıştır. İşte bu kentlerden birisi de Tirebolu’dur. Ayrıca Tirebolu limanı iç kesimlere bağlanan ulaşım ağı ile özellikle Gümüşhane yöresinden çıkarılan madenlerin taşınmasında da önemli rol oynamıştır

Tirebolu, which is a castle-port city at the edge of Black Sea, has proceeded to a development progress along with revival of trading in the region. The development of regional cities was fastened especially by the fact that Russians and other European countries started trading in Black Sea at the end of 18th century and 19th century, and Tirebolu is one of these cities. Additionally, Tirebolu has an important role in transportation of mines which were unearthed from Gumushane region thanks to internal transportation network

Kaynak Göster

APA Aydın, Y . (2015). 19. YÜZYIL’DA TİREBOLU LİMANI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 483-495 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290182