Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum İnançları ile Doğum Tercihlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Amaç: Doğum şeklinin belirlenmesinde, karar verme aşamasında ve doğum yaptırmada önemli yetkilere sahip olan ebe/hemşire ve hekimlerin doğum şekli ile ilgili görüşleri son derece önemlidir. Çalışmamız sağlık bilimleri fakültesinde okuyan hemşirelik öğrencilerinin doğum inançlarının doğum tercihine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın örneklemini 252 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, Kasım-Aralık 2020 tarihleri arasında online ortamda oluşturulan anketin öğrencilere ulaştırılması ile toplanmıştır. Araştırma verileri için, tanıtıcı bilgi formu, doğum şekli tercihlerine ilişkin sorular ve doğum inançları ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %88.9’u anne ve fetüsün sağlık durumunun kadınların doğum tercihini etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca, öğrencilerin doğal süreç inancı puanı açısından cinsiyet, sınıfı, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini alma durumu ve kadın doğum alanında intörn olma düşüncelerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.001) saptanmıştır. Öğrencilerin tıbbi süreç inancı puanı açısından ise sınıfı ile kadın doğum dersini alma durumlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.001) saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin doğum şekli tercihleri hakkındaki görüşlerinin cinsiyete, sınıflara, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini almış olmalarına veya dersin stajını yapma durumlarına göre değişiklik gösterebildiği saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin doğum konusunda yeterli bilgi

Investigation of Nursing Students' Opinions on Birth Beliefs and Birth Preferences

Objective: Opinions of midwives/nurses and physicians, who have an important effect on the decision-making process and have the authority to give birth, are extremely important about the mode of delivery. Our study was conducted to determine the effect of birth beliefs of nursing students studying at the faculty of health sciences on birth preference. Methods: The sample of the descriptive type of study was 252 nursing students. The research data were collected between November and December 2020 through a survey created and delivered to students online. For the research data were used identifying information form, questions about birth type choices and birth beliefs scale. Results: 88.9% of the students stated that the mother and fetus health status of women affects birth preferences. In addition, it was found that there was a statistically significant difference(p<0.001) between the groups in terms of the natural process belief score of the students according to gender, class, status of taking the Women's Health Nursing Course, and the thoughts of being an internship in the field of obstetrics. A statistically significant difference(p<0.001) was found between the groups in terms of the medical process belief scores of the students according to their class and their status of taking obstetrics course. Conclusion: It was determined that the students' opinions about birth type preferences may vary depending on gender, classes, and status of taking the course or doing the obstetrics internship. Women's Health Nursing Course curriculum should be given importance for nursing students to have sufficient knowledge and experience about childbirth.

___

 • Antić LŽ, Radoš SN, Jokić-Begić N. (2019). Are non-pregnant women afraid of childbirth? Prevalence and predictors of fear of childbirth in students. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 40 (3), 226-231. https://doi.org/10.1080/0167482X.2018.1470162
 • Benyamini Y, Molcho ML, Dan U, Gozlan M, Preis H. (2017). Women’s attitudes towards the medicalization of childbirth and their associations with planned and actual modes of birth. Women and Birth, 30 (5), 424-430. https://doi.org/10.1016/ j.wombi.2017.03.007
 • Császár-Nagy N, Bókkon I. (2018). Mother-newborn separation at birth in hospitals: A possible risk for neurodevelopmental disorders?. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 84, 337-351. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.08.013
 • Duran ET, Atan ŞÜ. (2011). Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi, 21 (3), 83-8.
 • Gibson E. (2014). Women, birth practitioners, and models of pregnancy and birth-does consensus exist?. Health Care for Women International, 35 (2), 149-74. https://doi.org/10.1080/07399332.2013.810219
 • Haines H, Rubertsson C, Pallant JF, Hildingsson I. (2012). Womens’ attitudes and beliefs of childbirth and association with birth preference: a comparison of a Swedish and an Australian sample in midpregnancy. Midwifery, 28 (6), e850-6. https://doi.org/10.1016 /j.midw.2011.09.011
 • Karakus A, Sahin NH. (2011). The attitudes of women toward mode delivery after childbirth. International Journal of Nursing and Midwifery, 3 (5), 60-5.
 • Lally JE, Murtagh MJ, Macphail S, Thomson R. (2008). More in hope than expectation: a systematic review of women's expectations and experience of pain relief in labour. BMC Medicine, 6, 7. https://doi.org/10.1186 /1741-7015-6-7
 • Mazurek S, Emad M. (2019). Perceptions of Childbirth Among Undergraduates. Erişim tarihi:15.01.2021, https://hdl.handle.net/11299/203641. University of Minnesota Digital Conservancy.
 • Öcal Z, Kaya MS, Bayıroğlu F. (2022). Tıp fakültesi öğrencilerinin normal doğum ve sezaryen doğum hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 1-19.
 • Özen Y, Gül A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Paker S, Ertem G. (2022). Validity and reliability study of the Turkish form of the birth beliefs scale. The Journal of Tepecik Education and Research Hospital, 32 (1), 1-8.
 • Preis H, Benyamini Y. (2017). The birth beliefs scale- a new measure to assess basic beliefs about birth. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 38 (1), 73-80. https://doi.org/10.1080/0167482x.2016.1244180
 • Preis H, Chen R, Eisner M, Pardo J, Peled Y, Wiznitzer A, et all. (2018a). Testing a biopsychosocial model of the basic birth beliefs. Birth, 45 (1), 79-87. https://doi.org/10.1111/birt.12313
 • Preis H, Eisner M, Chen R, Benyamini Y. (2019). First-time mothers’ birth beliefs, preferences, and actual birth: a longitudinal observational study. Women Birth, 32 (1), e110-7. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2018.04.019
 • Preis H, Gozlan M, Dan U, Benyamini Y. (2018b). A quantitative investigation into women’s basic beliefs about birth and planned birth choices. Midwifery, 63, 46-51. https://doi.org/10.1016/j.midw. 2018.05.002
 • Samios C, Townsend M, Newton T. (2021). Self-compassion predicts less fear of childbirth in childless women: the mediating role of birth beliefs. Psychology & Health, 36 (11), 1336-1351. https://doi.org/10.1080/08870446.2020.1846737
 • Sıkar D, Yaşar L, Battaloğlu İnanç B, Yaşar N. (2013). Demographic features and indications of pregnant women with previous cesarean section. Turkish Journal of Family Practice, 17 (1), 3-7.
 • Stoll KH, Hauck YL, Hall WA. (2016). Home or hospital? Midwife or physician? Preferences for maternity care provider and place of birth among Western Australian students. Women Birth, 29 (1), e33-8. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2015.07.187
 • Subaşı B, Özcan H, Pekçetin S, Göker B, Tunç S, Budak B. (2013). Effects of delivery education on childbirth anxiety and fear. Selçuk Medical Journal, 29 (4), 165-167.
 • Taşpınar A, Özpınar S, Çoban A, Küçük M. (2014). The effects of prenatal care on cesarean section rates in a maternity and children’s hospital. Cumhuriyet Medical Journal, 36, 442-50.
 • Thomson G, Stoll K, Downe S, Hall WA. (2017). Negative impressions of childbirth in a North-West England student population. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 38 (1), 37-44.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Doğum İstatistikleri. Erişim tarihi:15.01.2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dogum-Istatistikleri-2019-33706
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 Ana Raporu. Erişim tarihi:15.01.2021, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor /TNSA2018 _ana_Rapor.pdf
 • Westfall RE, Benoit C. (2004). The rhetoric of "natural" in natural childbirth: childbearing women's perspectives on prolonged pregnancy and induction of labour. Social Science & Medicine, 59 (7), 1397-1408. https://doi.org/ 10.1016/j.socscimed.2004.01. 017
 • World Health Organization (WHO) 2015 Statement on Caesarean Section Rates. Erişim tarihi:15.01.2021,http://apps.who.int/iris/ bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_eng.pdf;jsessionid=DF733594FA1763430AE72ED7DA0DDBA4?sequence=1
 • Yilmaz FA, Ozan YD. (2020). Women's birth beliefs and associated factors in an obstetrics clinic in the Southeastern Anatolian Region of Turkey. Journal of Health Research, 34 (4), 345-351. https://doi.org/10.1108/JHR-07-2019-0166

___

APA Ünal Toprak, F. & Turan, Z. (2023). Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum İnançları ile Doğum Tercihlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 427-436 . DOI: 10.38108/ouhcd.1108757
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Ordu Üniversitesi

22.9b273

Sayıdaki Diğer Makaleler

Plasenta Akreata Spektrumu Tanılı Gebenin Sezaryen-Histerektomi Sonrası Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli Eşliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Hatice TEKER, Sibel PEKSOY KAYA, Ayten ARIÖZ DÜZGÜN

Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Canan ERAYDIN, Bilge TEZCAN, Emine ŞAHİN, Mustafa ÖREN, Berhan BERŞE

Yenidoğan Tarama Programı Hakkında Annelerin Bilgi ve Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Burcu BAKIRLIOĞLU, Bengü ÇETİNKAYA

Hemşirelik Alanında Yayınlanmış Periton Diyalizi Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Şefika Tuğba YANGÖZ, Zeynep CANLI ÖZER

Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Uygulamalarına İlişkin Enfeksiyon Gelişimi ve Nedenlerinin İncelenmesi: Retrospektif Çalışma

İrem Habibe TAŞDELEN, Türkinaz AŞTI, Funda BÜYÜKYILMAZ

Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Travmatik Doğum Algısı ve Etkileyen Faktörler

Kerime Derya BEYDAĞ, Nursel ALP DAL

Hemşirelik Öğrencilerinin Acının Dönüştürücü Gücü Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

Tuğçe KAPLAN, İlhan GÜNBAYI, İlkay KESER

Bir Devlet Hastanesi Çalışanlarının COVID-19 Pandemisinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve El Hijyeni Uygulamaları: Gözlemsel Çalışma

Zühal ARTUVAN, Sabriye Beril UZUN, Hacer ÇETİN

Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Pakize ÖZYÜREK, Öznur GÜRLEK KISACIK

Hemşirelik Eğitimcilerinin COVID-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Pelin KARAÇAY, Ebru BAYSAL