Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Esquirol tarafından tanımlanmış olan Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) tanı kriterleri günümüze kadar çok az değişikliğe uğramıştır. Kişide strese yol açacak derecede şiddetli tekrarlayan obsesif ve kompulsif belirtiler, OKB'nin temel özellikleridir. Kişinin zamanını alan obsesyon ve kompulsiyonlar ve alışılmış düzeni, işle ilgili işlevleri, sosyal aktiviteyi veya ilişkileri önemli ölçüde etkiler. OKB tanılı psikotik özellik taşıyan hastaların bilinen OKB'den farklı olarak obsesyonlarına içgörülü olmadıkları ve kompulsiyonlara direnç geliştirmedikleri gözlemlenmiştir. Bu olguda; 32 yaşında “OKB ve Psikoz” eş tanısı almış bir kadın hasta sunulmaktadır. Hastanın kendisinden izin alınmıştır. Hastalık başlangıcı lise birinci sınıfta yazı yazarken tekrar tekrar kontrol etme, yazdıklarının yanlış olduğuna dair sürekli şüphe duyma şikayetleri ile başlamıştır. Hasta, 12.11.2017 tarihinde uykusuzluk, alınganlık, sinirlilik ve bulaş-kuşku obsesyonları şikayetleriyle Denizli’de bir hastaneye başvurmuş ve hastanın psikiyatri servisine yatışı olmuştur. Bu olguda “iletişimde bozulma, düşünce sürecinde bozulma, etkisiz başetme, uyku örüntüsünde rahatsızlık ve sosyal etkileşimde bozulma” hemşirelik tanılarına yönelik hemşirelik bakım planı oluşturulmuştur. Hasta ile 12.11.2017-24.11.2017 tarihleri arasında haftada iki kez 40 dakikalık toplam dört kez görüşme yapılmıştır. Hastaya uygulanan hemşirelik girişimlerinde iletişim ve sosyal beceriler, etkili baş etme ve bilişsel-davranışçı uygulamalar açıklanmıştır. Hasta, kendi isteğiyle 24.11.2017 tarihinde taburcu olmuştur.

Nursing Care for a Patient with Obsessive-Compulsive Disorder and Psychosis Comorbidity: The Case Report

The diagnostic criteria of Obsessive Compulsive Disorder (OCD) described by Esquirol have changed very little to date. Severe recurrent obsessive and compulsive symptoms that lead to stress in people are the main features of OCD. Obsessions and compulsions, which take the person's time, have a significant influence on the usual order, work-related functions, social activity or relationships. Patients with OCD diagnosed psychotic features, unlike the known OCD, were observed to have no insight for their obsessions and did not develop resistance to their compulsions. In this case, a 32-year-old female patient with comorbidity of "OCD and Psychosis" is presented. The permission of the patient has been granted. The disease started with complaints about the repeated controls when writing, and the constant suspicion that the writing was wrong, at the 1st year of high school. On November 12, 2017, the patient applied to a hospital in Denizli with complaints of insomnia, irritability, nervousness and contagion-doubt obsessions and was admitted to the psychiatric service. In this case, a nursing care plan was prepared for the diagnoses of nursing as "deterioration in communication, deterioration in thinking process, ineffective coping, discomfort in sleep pattern and deterioration in social interaction". A total of 4 interviews, as twice for 40 minutes per week, were held with the patient between November 12 and November 24, 2017. Communication and social skills, effective coping and cognitive-behavioural practices were explained in the nursing interventions applied to the patient. The case was discharged on November 24, 2017 at her own request.

___

___

APA AKBAŞ E, YİĞİTOĞLU G (2018). Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 933 - 949. 10.26466/opus.449665
Chicago AKBAŞ Ebru,YİĞİTOĞLU Gülay TAŞDEMİR Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9, no.16 (2018): 933 - 949. 10.26466/opus.449665
MLA AKBAŞ Ebru,YİĞİTOĞLU Gülay TAŞDEMİR Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.16, 2018, ss.933 - 949. 10.26466/opus.449665
AMA AKBAŞ E,YİĞİTOĞLU G Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 933 - 949. 10.26466/opus.449665
Vancouver AKBAŞ E,YİĞİTOĞLU G Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 933 - 949. 10.26466/opus.449665
IEEE AKBAŞ E,YİĞİTOĞLU G "Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9, ss.933 - 949, 2018. 10.26466/opus.449665
ISNAD AKBAŞ, Ebru - YİĞİTOĞLU, Gülay TAŞDEMİR. "Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9/16 (2018), 933-949.
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-Cover
  • ISSN: 2528-9527
  • Yayın Aralığı: Aylık
  • Yayıncı: ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi