Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi

Gayri Resmi Değer Transfer Sistemleri (Informal Value Transfer Systems-IVTS), fonların veya değerlerin belirli bir coğrafi bölgeyle ilişkisi olan kişisel bir ağ yoluyla bir bölgeden diğerine taşınmasına ilişkin finansal hizmetlerdir. IVTS dünya çapında yaygın bir sitemdir ve çeşitli meşru ve gayri meşru amaçlar için kullanılmaktadır. IVTS’lerin en yaygın türlerinden biri, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle ilişkilendirilen ve dünya çapında geçerli bir ödeme yöntemi olan Hawala sistemidir. Başlangıçta Hawala ağları Asya'da yüzyıllar önce İpek Yolu boyunca seyahat eden tüccarlar için güvenli para transferleri sağlamıştır. Fakat 11 Eylül 2001'de ABD Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terörist saldırılardan sonra Hawala uluslararası basında “terörizm için kurulmuş bir bankacılık sistemi”, bir “uluslararası yeraltı bankacılık sistemi” olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada Hawala’nın ortaya çıkışı ve istikrarını sağlayan yönetişim mekanizmaları açıklanmaktadır. Çalışmada bu sistemlerin meşru yönleri korunurken, yasadışı kullanımını sınırlandırmak için etkili düzenleyici politikaların nasıl geliştirilebileceğine odaklanılmaktadır.

The Role of Informal Founds Transfer Systems in Money Laundering and Financing Terrorism: The Hawala System

Informal Value Transfer Systems (IVTS) are financial services for moving funds or values from one region to another through a personal network associated with a specific geographic area. IVTS is a widespread system worldwide and is used for a variety of legitimate and illegitimate purposes. One of the most common types of IVTS is the Hawala system, which is a globally valid payment method associated with money laundering and financing of terrorism. Initially, Hawala networks provided secure money transfers for merchants traveling along the Silk Road in Asia centuries ago. However, after the terrorist attacks on the US World Trade Center on September 11, 2001, Hawala was defined as "a banking system established for terrorism", an "international underground banking system" in the international press. In this study, the emergence of Hawala and governance mechanisms that ensure its stability are explained. The study focuses on how effective regulatory policies can be developed to limit the illegal use while protecting the legitimate aspects of these systems.

Kaynakça

Akcora, C. G., Purusotham, S., Gel, Y. R., Mitchell Krawiec-Thayer, M. K. & Kantarcioglu, M. (2020). How to not get caught when you launder money on Blockchain? https://arxiv.org/abs/2010.15082, Erişim Tarihi: 04.01.2021.

Andrey, D., Igor, D. & Tatiana, I. (2020). Criminological features of financial operations by the Havala system. https://cyberleninka.ru/article/n/criminological-features-of-financial-operations-by-the-havala-system, Erişim Tarihi: 04.01.2021.

Ballard R. (2006). Hawala: criminal haven or vital financial network. International Institute of Asian Studies. University of Leiden.http://crossasia-repository.ub.uni-heidelberg.de/263/1/iiashawala.pdf, Erişim Tarihi: 24.05.2020.

Ballard, R. (2005). Coalitions of reciprocity and the maintenance of financial ıntegrity within ınformal value transmission systems: the operational dynamics of contemporary Hawala networks. Journal of Banking Regulation, 6. 319-352.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { optimum886572, journal = {Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4228}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {331 - 350}, doi = {10.17541/optimum.886572}, title = {Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi}, key = {cite}, author = {Gediz Oral, Burcu} }
APA Gediz Oral, B . (2021). Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 331-350 . DOI: 10.17541/optimum.886572
MLA Gediz Oral, B . "Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi" . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 331-350 <
Chicago Gediz Oral, B . "Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 331-350
RIS TY - JOUR T1 - Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi AU - Burcu Gediz Oral Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17541/optimum.886572 DO - 10.17541/optimum.886572 T2 - Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 350 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-4228 M3 - doi: 10.17541/optimum.886572 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi %A Burcu Gediz Oral %T Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi %D 2021 %J Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2148-4228 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17541/optimum.886572 %U 10.17541/optimum.886572
ISNAD Gediz Oral, Burcu . "Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2021): 331-350 .
AMA Gediz Oral B . Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi. OEYBD. 2021; 8(2): 331-350.
Vancouver Gediz Oral B . Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2021; 8(2): 331-350.
IEEE B. Gediz Oral , "Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi", Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 331-350, Tem. 2021, doi:10.17541/optimum.886572