Riskten Korunmak (Hedging) İçin Döviz Kuru Üzerine Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmesinin Firmalarda Uygulanması

Özet: 1980'li yılların başında finansal piyasaların globalleşme süreci ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, risklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Firmalar açısından meydana gelen bu olumsuz değişikliklere karşı kendilerini koruma amacıyla risk yönetimine olan ihtiyaç ortaya çıkmış ve firmaları, yeni finansal önlemler aramaya yönlendirmiştir. Risk yönetiminde kullanılan finansal ürünlerden biri de vadeli işlem sözleşmeleridir. Döviz kurlarındaki yüksek dalgalanma sebebiyle döviz kuru riskini kısmen veya tamamen bertaraf etmek için firmalar, döviz kuru üzerine vadeli işlem sözleşmesini kullanabilmektedir. Makalede tekstil sektöründe faaliyet gösteren X firmasının, döviz kuru riskinden korunmak için döviz kuru vadeli işlem sözleşmesini kullanarak döviz kuru zararını nasıl ortadan kaldırdığı gösterildi. X firması, döviz kuru riskinden dolayı oluşabilecek 4.550 YTL'lik zararı ortadan kaldırdı ve 4.585,75 YTL kar elde etti. X firmasında ihracat vadesi 2 ay olduğu için bugünden başarılı nakit akım yönetimi ve yatırım ve finansman planlamasını gerçekleştirebilmektedir.

Risk Management With Foreign Currency Futures Contract and a Application in the Firms

Abstract: At the beginning of 80's, globalization of financial markets, rapid development of communication technology caused existence of some risks. To protect themselves from the negative effects of these developments, the necessity of risk managemen t became vital for companies. One of the financial products to use for risk management is foreign currency futures contracts. To eliminate currency risks due to high fluctuating of the currency, currency futures contracts may be used. In this paper, one of a sample application for the method had been performed for an X company which is in textile market. It's shown that, by using the method, detriment of the company due to risk of currency was completely eliminated and 4.585,75 YTL profit became available. It is also shown that since the export period is 2 months for the company, it's possible to make a successful planning for the cash-flow management, investment- financial planning is possible.

Kaynakça

[1]Deutsch, P. (2001). Derivate und Interne Modelle. 2. Auflage. Stutgart: Schäffer Poeschel Verlag.

[2]Lexikon von "R&TTE" bis "RUP"-QM Lexikon. (www.quality.de/lexikon/risikomanagement.htm). [12.05.2006],

[3]Bolak, M. (2004). Risk ve Yönetimi. İstanbul: Birsen Yayınevi.

[4]İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü. (2002). Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş. İstanbul: İMKB Yayınları.

[5]Fuchs, S. Risikomanagement als Instrument der modernen Unternehmensführung, (http://www.economics.phil. uni-er langen.de/bwl/lehrbuch/hst_kap5/risikomgt/risilcomgt.htm). [17.03.2006].

[6]Onursal, F. (2003). Küçük Bir Maliyet Karşılığında Risklerden Arınmak. Dış Ticaret Dergisi (elektronik dergi), Özel Sayı, Ekim, (www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/ ozelsayiekim/onursal.htm).[05.04.2006].

[7](2006). Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Türev Araçları Lisanslama. İzmir: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası.

[8]Perridon, L. & Steiner, M. (2004). Finanzwirtschaft der Unternehmung. 13. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.

[9](www.deifin.de/fuwi002a.htm). [05.04.2006].

[10]Chicago Board of Trade (CBOT). Mısıra Dayalı Vadeli Sözleşmesinin Fiyat Kotasyonu. (www.cbot.com). [06.04.2006],

[11]Yılmaz, M.K. (2002). Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri. İstanbul: DER Yayınları.

[12]Chicago Merchantile Exchange (CME). (www.cme.com). [06.04.2006],

[13]Schmidt, M. (2002). Derivative Finanzinstrumente. 2. Auflage. Stuttgart: Schäffer Poeschel Verlag.

[14]Breuer, W. & Schweizer, T. (Hrsg.) (2003). Corporate Finance. Wiesbaden: Gabler Verlag.

Kaynak Göster