Küresel Ekonomi ve Türkiye

Özet: Bu çalışma, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran, 1992 yılından beri yaşanan teknoloji devrimi ve Internet sayesinde de zaman ve mekânı daraltan, dünyayı adeta tek bir pazaryeri haline getiren küreselleşme olgusunu çeşitli boyutlarıyla incelemektedir. Küreselleşmenin, ülkelerin karbon dioksit gazı emisyonundan kayıt dışı ekonomilerine kadar geniş etkileri vardır. Küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan yeni gelişmekte olan ekonomiler, belki de dünyanın yarınını şekillendirecek ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir fenomendir. Küreselleşme sürecinin Türkiye üzerindeki etkilerinin anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Son 25 yıllık yakın tarihimize baktığımızda, ülkemiz hızla dışa açılmış ve bunun sonucunda birçok gelir dağılımı sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Ekonomideki bu sorunlar siyasi alana halen devam eden istikrarsızlık olarak yansımıştır. Gelinen noktada Avrupa Birliği'ne giriş müzakereleri devam eden Türkiye'nin, şu ana kadar ıskalamış göründüğü küreselleşme sürecini yeniden yakalayabilmesi ve uluslararası rekabette kendine yer edinebilmesinin yolu teknoloji üretmekten geçmektedir. Türkiye ancak inovasyona dayalı yüksek teknoloji ve katma değer üreterek küreselleşmesini tamamlayabilecek ve küresel pazarda rekabet gücünü arttırabilecektir.

Global Economy and Turkey

Abstract: This study investigates the concept of globalization, which has appeared in the last quarter of the 2(fh century. Especially since 1992, when the technological revolution and the Internet erupted, time and space has narrowed, turning the world into a single market place. Globalization has wide effects from a country's carbon dioxide emissions to the size of its informal economy. The new emerging economies, which have developed as a result of globalization are a phenomenon which needs to be carefully studied and could shape the world's future. It is very important to understand the effects of the globalization process on Turkey. Over the last 25 years, our country has opened up very fast and has encountered many income- distributionary problems as a result. These problems in the economy have reflected onto politics as still ongoing instability. At present, the only way that Turkey, whose accession negotiations with the EU are still continuing, can catch the globalization process which it seems to have missed and take its place in international competition, is through the development of technology. Turkey will only be able to complete its globalization and increase its competitiveness on the global market by developing high technology based on innovation and value added.

Kaynakça

[1] Campanella, M L, (1993). The Effects of Globalization and Turbulence on Policy Making Process. Government ad Opposition, 28(2), 190-205.

[2]IMF. (2002). World Economic Outlook. Washington D.C: IMF Press.

[3]The World Bank. (2002). Globalization, Growth and Poverty. Oxford: Oxford University.

[4]Aiginger, K. (1998). A Framework for Evaluating the Dynamic Competitiveness of Countries. Structural Change and Economic Dynamics, 9(2), 159-188.

[5]Carayannis, E. & Sagi, J. (2001). New vs. Old Economy: Insights on Competitiveness in the Global IT Industry. Technovation, 21(8), 501-514.

[6]Andersen, T.M. & Herbertsson, T.T. (2003). Measuring Globalization. IZA Discussion Papers, Institute for the Study of Labor, IZA DP No: 817.

[7]The A.T. Kearney / Foreign Policy Globalization Index. (2006). Foreign Policy. Washington D.C: Camegie Endowment for International Peace.

[8]A Survey of the World Economy. (2006). The Economist, 16 September, 1-18.

[9]Öniş, Z. (1998). Reflections on Developing Countries' Debt Problems. State and Market: The Political Economy of Turkey in Comparative Perspective. İstanbul: Boğaziçi University Press.

[10]Öniş, Z. (2000). The Turkish Economy at the Turn of a New Century: Critical and Comparative Perspectives.

[11]EUROSTAT. (2006). European Business: Facts and Figures, Data 1995-2005, Luxembourg.

[12]OECD. (2005). Science, Technology and Industry Scoreboard. Paris: OECD Publications.

[13]World Economic Forum. (2007). Global Competitiveness Report 2006-2007. Geneva: WEF Press.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

774 130